nieuws

Vakbondsinformatie geweerd van publicatieborden CED

Archief

De onderhandelingen over een nieuwe CAO voor CED Holding duren lang en verlopen inmiddels in een grimmige sfeer. Zo grimmig zelfs, dat de vakorganisaties -wegens stemmingmakerij- volgens de Unie geen gebruik (meer) zouden mogen maken van de publicatieborden en de interne postdienst bij CED.

“En dat maakt het voor ons knap lastig communiceren met het personeel van een dergelijke organisatie met veel werkmaatschappijen en veel ongeorganiseerden”, reageert onderhandelaar Arie van Dijk van de Unie verbolgen.
Van Dijk vertelt desgevraagd dat er verschillen van inzicht bestaan tussen CED en de bonden over de stand van de onderhandelingen tot nu toe. “Daarover zullen we eind januari een bijeenkomst organiseren met het CED-personeel. Maar ik ga er wel nog steeds van uit dat er sprake is van harmonieuze verhoudingen.”
Stemming maken
Volgens Van Dijk is in de huidige CAO van CED Holding in artikel 29 vastgelegd dat vakbonden gebruik mogen maken van publicatieborden binnen CED en werkmaatschappijen en van de interne post. Het is echter niet de bedoeling om deze faciliteiten gedurende CAO-onderhandelingen te gebruiken om ‘stemming te maken tegen CED’, zo kreeg hij te verstaan.
“Ik bestrijd echter dat we dat zouden doen, wij informeren slechts. Maar buiten dat: nergens in de CAO is vastgelegd dat CED zich met de inhoud van wat wij communiceren, zou mogen bemoeien. Wij hebben onze jurist dan ook gevraagd zich over deze kwestie te buigen”, aldus Van Dijk. Mocht CED niet op het besluit willen terugkomen, dan zal de Unie niet aarzelen om dit langs juridische weg af te dwingen.
Interpretatieverschillen
Heleen van Iwaarden (CED Personeelszaken) ontkent dat er sprake zou zijn van een verbod voor de vakbonden om gebruik te maken van de faciliteiten bij CED. “Dat hebben wij ook in een brief van 4 januari duidelijk gemaakt richting de vakorganisaties. Maar het moet daarbij wel gaan om zakelijke en informatieve mededelingen.” Ze erkent dat daarbij interpretatieverschillen mogelijk zijn.
Op de vraag waar precies in de CAO staat dat CED het recht heeft de inhoud van de vakbondsinformatie te toetsen alvorens deze intern wordt verspreid, erkent marketing manager Peter Kruyt van CED dat dat inderdaad nergens staat. Hij benadrukt nogmaals dat de door de bonden gebruikte terminologie door CED wordt opgevat als onnodige stemmingmakerij en dat daaraan niet wordt meegewerkt.

Reageer op dit artikel