nieuws

Vakbonden zien geen reden tot schrappen 126 banen bij Zürich

Archief

De in het overleg met de Zürich-directie betrokken vakbonden zien geen aanleiding voor de aangekondigde gedwongen ontslagen bij de Haagse verzekeraar.

De arbeidsplaatsen verdwijnen als gevolg van een reorganisatie die in oktober z’n beslag moet krijgen. “Wij zijn van mening dat een bedrijf dat nog altijd progressie in rendement laat zien en markt zat heeft om de doelstellingen te verwezenlijken niet naar middelen als ontslag moet grijpen”, stelt bestuurder Wim Siebe van de dienstenbond FNV.
Begin deze week hadden de vakbonden (de Dienstenbonden FNV en CNV, de BBV en De Unie) overleg met de Zürich-directieleden Alexander Sandkuyl en Gijs van Wijnbergen. Tijdens dit overleg diende de dienstenbond FNV, mede namens de andere bonden, een alternatief voorstel in voor de reorganisatie. FNV-bestuurder Wim Siebe wilde nog geen toelichting geven op de alternatieve plannen, aangezien deze nog moesten worden afgestemd met de collega-bonden. “Wel kan ik zeggen dat het plan zal bijdragen aan het herverdelen van werk, waardoor de noodzaak om ontslagvergunningen aan te vragen wordt voorkomen”. Volgens De Unie lag het verdwijnen van de arbeidsplaatsen in de lijn der verwachting. “Maar dat het betrekking zou hebben op bijna een kwart van het personeelsbestand hadden we niet verwacht”. De vakbonden melden een toename van het aantal leden bij Zürich sinds de bekendmaking van de reorganisatie.
Outsourcing
De arbeidsplaatsen verdwijnen bij Zürich met name in de sector particulieren en in een deel van het MKB-segment. Er wordt met collega-verzekeraars onderhandeld over overname van delen van de portefeuille, inclusief personeel. Daarnaast zullen enkele activiteiten middels outsourcing buiten het bedrijf gebracht worden. Zo wordt de automatiseringsafdeling – inclusief de vijftig werknemers – ondergebracht bij het automatiseringsbedrijf Origin.
Het afstoten van delen van de portefeuille hangt samen met het volgen van een ‘targetmarketing-filosofie’ die de Zwitserse Zürich Groep heeft uitgezet. Zürich Nederland zal in navolging daarvan zich gaan specialiseren op onder meer het gebied van wegtransport, woningbouw/gemeenten, internationale zaken en vermogende particulieren. In verband met deze specialisaties zal de verzekeraar in de toekomst slechts zaken doen met het intermediair dat zich specifiek richt op deze doelgroepen.
Bom
Hoewel al in 1995 een versnelde integratie van het leven- en schadebedrijf van Zürich werd aangekondigd, sloeg het recente nieuws over gedwongen ontslagen bij het personeel in als een bom. De directie had voorheen altijd toegezegd dat gedwongen ontslagen voorkomen zouden worden. “Het was het laatste dat we verwacht hadden”, zegt Ron Arends, voorzitter van de centrale ondernemingsraad van Zürich. De COR werd enkele uren eerder dan het voltallige personeel ingelicht over de gevolgen van de reorganisatie. “Wij kregen van de directie de toezegging dat getracht zal worden het aantal ontslagen zoveel mogelijk te beperken door middel van herplaatsing binnen het bedrijf, overbrengen naar collega-verzekeraars of outsourcing-projecten. Op die manier zou het best wel eens zo kunnen zijn dat het aantal gedwongen ontslagen uiteindelijk tot nul gereduceerd wordt.” Volgens Arends zijn er nu ook al werknemers die hun heil elders gaan zoeken in verband met hun onzekere toekomst bij Zürich.
Het was een behoorlijk wrange situatie. Twee dagen nadat hij de werknemers op de hoogte bracht van het verdwijnen van 126 arbeidsplaatsen, sloeg algemeen directeur Alexander Sandkuyl – tijdens een met opzet sober gehouden plechtigheid – de eerste paal van het f 100 mln kostende prestige-object dat in de Haagse binnenstad moet verrijzen. De Zürich-toren, die begin 1999 opgeleverd wordt, moet in principe ruimte gaan bieden aan de gehele organisatie, die nu nog verdeeld is over panden in Den Haag en Leidschendam.

Reageer op dit artikel