nieuws

Vakbonden starten procedure tegen Nationaal Spaarfonds

Archief

De Dienstenbond CNV, FNV Bondgenoten en De Unie zijn een bodemprocedure aan het voorbereiden tegen het Nationaal Spaarfonds (NSF). De vakbonden zijn het niet eens met de nieuwe beloningsregeling die de Delta Lloyd Nuts Ohra-dochter heeft ingevoerd voor haar spaaradviseurs.

De vakbonden hadden vorig jaar al een kort geding aangespannen tegen Delta Lloyd Nuts Ohra (DLNO) over de verhoogde productie-eisen voor spaaradviseurs in de vestiging te Rijswijk. Destijds bleek echter tijdens de zitting, dat er geen spoedeisend belang was en daarom werd het geding afgewezen.
De Dienstenbond CNV meldt: “Kern van de zaak is dat de vakbonden vinden dat de werkgever niet eenzijdig kan snijden in salarissen van medewerkers.” NSF heeft inmiddels voor de adviseurs die werkzaam zijn in de vestiging Waalwijk, het voormalige Noord-Braband, eveneens strengere productienormen vastgesteld.
Dat NSF geen rechtszaak zal tolereren (zie AM 1/2, pag. 5) noemt de vakbond schrikbarend. “Deze uitspraak past overigens in de praktijk dat medewerkers die wél aan de rechtszaak meedoen individueel onder druk worden gezet. Wij vinden dit een meer dan kwalijke zaak.”
Daan Leeman (De Unie) licht verder toe: “In de cao voor het bank- en verzekeringswezen is opgenomen dat wijzigingen altijd vooraf aan de vakbonden gemeld moeten worden, zodat wij de medewerkers om hun mening kunnen vragen. Dat heeft DLNO niet gedaan. Wij hebben hierover schriftelijk vragen gesteld, maar nog geen reactie ontvangen. Dat DLNO een procedure niet toestaat, is natuurlijk de grootste kolder.”
Directeur Maarten de Groof van NSF meent juist te hebben gehandeld: “Wij hebben de gebruikelijke procedure gevolgd. De ondernemingsraad van DLNO en de onderdeelcommissie van NSF zijn akkoord gegaan met de regeling en dat was voldoende.”

Reageer op dit artikel