nieuws

Vakbonden en verzekeraars zijn er nog niet uit

Archief

Vakbonden en verzekeraars hebben nog geen akkoord bereikt over een nieuwe bedrijfstakcao voor commerciële verzekeringen. Partijen praten op 23 december verder. “Het zullen lastige gesprekken worden”, zegt de CNV Dienstenbond over het moeizame verloop van de onderhandelingen. Over de loonontwikkeling, WAO/Ziektewet, flexibele arbeidstijden en variabele beloning, zijn partijen sterk verdeeld. 

De CNV Dienstenbond is voorstander van een looptijd tot 1 januari 2006, op voorwaarde dat er sprake is van een structurele loonsverhoging. De vakbond wil verder een 100%-loondoorbetaling in het eerste ziektejaar en tijdens reïntegratieactiviteiten. Over de loondoorbetaling tot 100% in het tweede ziektejaar is er een interpretatieverschil; daarover zal duidelijkheid worden gevraagd.
De verzekeraars zijn daartoe vooralsnog niet bereid en beraden zich op een tegenvoorstel. Op hun beurt houden zij vast aan flexibele arbeidstijden: het vrijwillig werken op uren buiten de ‘dagspiegel’ zonder extra loonuitbetaling. “Wij hebben aangegeven hiermee moeite te hebben”, aldus de vakbonden.  Verder is het invoeren van variabele beloning geen onbespreekbaar onderwerp voor vakbonden.

Reageer op dit artikel