nieuws

Vakbonden eensgezind op weg naar volgende cao-onderhandelingsronde

Archief

De aanvankelijk enigszins verdeelde vakbonden – de Dienstenbond FNV wilde als enige direct naar een 36-urige werkweek in het verzekeringsbedrijf – zullen met een gezamenlijk voorstel de volgende cao-onderhandelingsronde ingaan.

Volgens bestuurder D. van Huizen van de Dienstenbond FNV wilde zijn achterban eigenlijk onverkort vasthouden aan die 36 uur. Tijdens de 16 verspreid over het land gehouden ledenvergaderingen is tevens gebleken, dat men op dit moment nog net iets meer belang hecht aan eensgezindheid aan werknemerszijde.
De vakbonden zullen op dinsdag 14 mei echt de mouwen opstropen in de onderhandelingen met de werkgevers. Ze vinden, dat ze tot dusver aan het lijntje zijn gehouden, gezien de (niet-)vorderingen in de eerste vijf bijeenkomsten. De werkgevers, die de bonden vorige week een pakket met een groot aantal cao-aspecten overhandigden, doen er nu liever het zwijgen toe. De nieuwe stukken zijn niet openbaar gemaakt.
De bonden wijzen er op, dat de werkgevers bedrijfstijdverlenging wilden (werken in de avond-uren en op zaterdag) zonder daar een prijs voor te betalen. “Dat punt is nu door hen helemaal van tafel gehaald”, aldus Van Huizen.
Schrijnend
Bestuurder D. Kramer van De Unie vindt het schrijnend, dat verzekeraars wel bereid zijn geld te steken in een project als ‘Werk in bewaking’ om daarmee honderden werklozen aan de slag te helpen, maar niet bereid zijn om voor de eigen branche een sectoraal werkgelegenheidsbureau op te zetten.
“Het Verbond van Verzekeraars is een machtig lobby-orgaan, maar ten aanzien van de cao vervult het niet meer dan een secretariaatsfunctie. De kleinere maatschappijen hebben onevenredig veel zeggenschap. Ze zijn doorgaans behoudender dan de grote concerns. Echter de groten verschuilen zich in deze graag achter de kleineren. De verdeeldheid is niet zichtbaar, deze wordt niet uitgesproken”, aldus Kramer.
‘Ze doen zielig’
E. Teerink, bestuurder van de BBV, zat duidelijk met een kater na de overlegronde van vorige week woensdag. “Ik ben er zeer teleurgesteld over, dat de werkgevers in het verzekeringsbedrijf geen werkgelegenheidsafspraken op bedrijfstakniveau willen maken.”
In weerwil van de overwegend positieve berichten over de jongste jaarcijfers, lijkt er overigens weinig perspectief voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Teerink: “Tegen ons werd gezegd, dat de winsten vooral in het buitenland behaald zijn. Het lijkt wel, of we medelijden met hen zouden moeten hebben. Ze doen zielig”, aldus Teerink.
Met betrekking tot de door de bonden gevraagde handhaving van de loonaanvulling tot 100% bij ziekte, willen de werkgevers als ‘tegenprestatie’ een aanscherping van de arbeidsvoorwaardelijke prikkels. Bij een ziekmelding zou 1 wachtdag moeten gaan gelden, met dien verstande dat als men zich binnen 4 dagen opnieuw ziek meldt (kennelijk doordat men te snel weer aan het werk is gegaan), er niet wederom een wachtdag geldt.
FNV zoekt overwerk- zondaars
De Dienstenbond FNV gaat deze zomer bij (grotere) verzekeringsmaatschappijen meten, of de mate waarin er wordt overgewerkt niet in strijd is met de cao-afspraken. De bond heeft de indruk dat het overwerk hier en daar een tamelijk structureel karakter heeft.

Reageer op dit artikel