nieuws

Vakbonden: Centraal Beheer niet langer trendsetter moderne arbeidsverhoudingen

Archief

De onderhandelingen tussen de vakbonden en directie van Centraal Beheer over een 1-jarige cao voor de ruim 2.800 werknemers zijn vastgelopen. Hoewel deze week nog een informeel overleg plaatsheeft, zijn de vooruitzichten somber en vrezen de vakorganisaties voor een cao-loos jaar bij de direct-writer.

De vakorganisaties zijn verbolgen over de opstelling van de directie van Centraal Beheer die vóórdat de onderhandelingen konden worden afgerond, kant-en-klare cao-teksten had opgesteld. In een brief aan de leden schrijven de Dienstenbonden FNV en CNV, Unie BLHP, en BBV: “Nog voordat bepaalde punten zijn uit- onderhandeld, heeft uw werkgever gemeend alles al te kunnen uitwerken in cao-teksten. Dit heeft partijen niet nader tot elkaar gebracht”.
Een woordvoerder van Centraal Beheer is uiterst terughoudend in zijn commentaar. Hij laat weten dat de onderhandelingen (nog) voortduren en dat beide partijen de intentie hebben uitgesproken “eruit te willen komen”. Hij zegt geen ‘cao-loos jaar’ te verwachten.
“Minder en slechter’
De vakbonden willen het door de directie van Centraal Beheer gepresenteerde cao-pakket niet aanmerken als ‘onderhandelingsresultaat’ en zullen dit niet aan hun leden voorleggen.
De opgestelde cao-teksten zijn naar de mening van de vakorganisaties “veelal minder en slechter” dan aanvankelijk door de direct-writer zou zijn verwoord. “Laat staan dat onze opmerkingen er enigszins in terug te vinden zijn”, aldus de bonden.
Zij zien parallellen met het moeizaam verlopende overleg over de bedrijfstakcao, dat deze week ook zijn laatste ronde is ingegaan. “Vastgesteld kan worden, dat zowel qua procedure als inhoud Centraal Beheer niet langer de trendsetter van moderne arbeidsverhoudingen blijkt te willen zijn”.
Knelpunten
De belangrijkste knelpunten in de onderhandelingen over de nieuwe bedrijfscao zijn volgens de bonden de voorgestelde structurele salarisverhoging van 3% en de aanpassing van de ‘spelregels’ bij de proef met bedrijfstijdverlenging voor circa 450 medewerkers.
De directie van Centraal Beheer zou deze spelregels zodanig willen wijzigen dat er feitelijk een systeem van 2-ploegendienst ontstaat tegen een compensatie van twee vrije dagen. “In geld komt dit neer op 5%, en dat steekt wel erg schrik af tegen vergoedingen die hiervoor gangbaar zijn”, aldus de vakbonden. Verder zou de directie de 4-daagse werkweek van 9 uur willen loslaten, de inspraak van werknemers in werktijden en roosters willen minimaliseren, en de toeslagenregeling voor telemarketingwerkzaamheden (+20% in avonduren en +35% op zaterdag) willen vervangen door een 5% arbeidsduurverkorting.
Met betrekking tot het inkomen wil de directie niet verder gaan dan 1% structurele verhoging per 1 juli en een éénmalige uitkering van 1%, bij voorkeur te besteden aan participaties in het beleggingsfonds van Centraal Beheer. Daarnaast wordt f 1 mln (0,5% van de loonsom) beschikbaar gesteld voor bonussen aan individuele goed presterende werknemers.
De bonden houden vast aan een structurele verhoging van 3%, mede omdat dit percentage nauwelijks boven de inflatie zou uitkomen en in eerdere jaren al een loonmatiging heeft plaatsgehad. Ook de florissante winstcijfers en de grotere werkdruk rechtvaardigen deze loonsverhoging alleszins, aldus de bonden.

Reageer op dit artikel