nieuws

Vakbonden breken onderhandelingen af met directie Fortis Nederland

Archief

De vakorganisaties hebben de onderhandelingen met de directie van Fortis Nederland over een nieuw Sociaal Plan afgebroken. De vakbonden eisen dat Fortis Nederland eerst schriftelijk inzicht geeft in de personele gevolgen van de voorgenomen reorganisaties.

Het bericht van Fortis Nederland dat in de komende jaren 600 tot 1.000 arbeidsplaatsen zullen moeten verdwijnen, heeft tot verzet geleid bij de vakbonden.
“Wij hebben de directie laten weten woest te zijn over deze mededeling, die zonder voorkennis van ons en de ondernemingsraden naar buiten is gebracht”, aldus de Dienstenbonden van FNV en CNV, Unie BLHP, VHP, en BBV.
De vakorganisaties beroepen zich erop maanden lang te hebben aangedrongen op duidelijkheid over de toekomst van de werkmaatschappijen van Fortis Nederland. “Concreet hebben wij gevraagd wáár, wanneer, en bij wie de klappen zullen vallen”, aldus de vakbonden. Tot voor kort kon of wilde de directie hierover geen duidelijkheid verschaffen, aldus de vakorganisaties.
Aanvankelijk hadden de bonden Fortis Nederland ruimte gegeven de organisatie te herstructureren “zonder zicht op alle punten en komma’s”, maar nu eisen zij een onderbouwing van de voorgenomen sanering van 600 tot 1.000 arbeidsplaatsen. “De partij die getallen de ether inslingert, laadt een plicht op zich deze te onderbouwen”, menen de vakorganisaties, die tevens de garantie willen hebben van Fortis Nederland dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen.
“De grootste ingrepen dreigen plaats te vinden bij Amev Nederland, waar maximaal 600 banen op de tocht staan”, licht woordvoerder mr D.A. Kramer van de Unie BLHP toe. Hij neemt de taken van collega-bestuurder P. van der Ban waar, die per 1 oktober vertrekt naar het organisatie-adviesbureau De Leeuw Consultants.

Reageer op dit artikel