nieuws

Vakbonden bezorgd om franchiseplan Amev

Archief

De vakbonden CNV, FNV en De Unie hebben hun bezorgdheid geuit over het plan van Amev om voor de huidige driehonderd consulenten een franchise-organisatie op te richten (zie AM 14, pag. 1).

De bonden zetten vraagtekens bij de goede bedoelingen van Amev met de franchiseketen, die volgens Amev kan voorzien in de behoefte aan zelfstandig ondernemerschap. “De meeste consulenten werken al jaren voor Amev. Als zij zo graag zelfstandig zouden willen zijn, dan hadden ze zo’n stap wel eerder gezet”, aldus CNV-vertegenwoordigster Ike Wiersinga.
De bonden storen zich aan het feit dat Amev geen overleg wenst te voeren met de vakorganisaties. “Net als afgelopen voorjaar – toen diverse, vooral oudere consulenten moesten afvloeien – acht Amev overleg met de vakbonden niet nodig. Dat wekt weinig vertrouwen en is tevens geheel tegen onze afspraak in dat Amev de bonden raadpleegt bij veranderingen met rechtspositionele gevolgen.”
Volgens Wiersinga is voor veel consulenten nog volstrekt onduidelijk wat de gevolgen zijn van de plannen. “Wat is de rechtspositie als franchiser? Wat zijn de arbeidsvoorwaarden als ik consulent blijf? Blijft de consulentenorganisatie überhaupt wel bestaan? Relevante vragen lijkt me, waarop zij geen antwoord hebben.”
Om de vragen en reacties te kanaliseren hebben de drie vakbonden gezamenlijk een zogeheten ‘klankbordgroep’ opgezet. In september moet dat leiden tot overleg met de Amev-directie.
Geen toekomst
Volgens een van de betrokken adviseurs weet Amev wel degelijk wat het wil met de consulentenorganisatie. “Op de lange termijn is er geen toekomst voor de consulenten. Dat is expliciet gesteld op de voorlichtingsbijeenkomst die ik heb bijgewoond. Het is dus óf franchiser worden, óf na een jaar of drie toezien hoe de functie consulent wordt opgeheven.”
“Naast dat vooruitzicht krijg je als consulent straks met concurrentie vanuit eigen huis te maken. Want de Amev-producten die de franchisers gaan verkopen, kennen gunstiger voorwaarden dan de onze”, aldus de consulent. Dat verklaart volgens hem ook waarom de naam Amev niet in de franchisenaam zal voorkomen. “Ze willen het reguliere intermediair niet nog verder voor het hoofd stoten.” Volgens Amev is echter nog volstrekt onduidelijk hoe de producten van de franchise-organisatie eruit gaan zien. “Dat is nog helemaal niet uitgewerkt”, aldus woordvoerster Annemarie Goede.
Amev spreekt het zekere einde van de consulentenorganisatie met klem tegen. “Die blijft gewoon bestaan. Wel is het zo dat geen nieuwe consulenten meer worden aangenomen en dat vacante portefeuilles niet meer naar consulenten maar naar franchisenemers zullen gaan. En tja, als straks vrijwel alle consulenten franchiser zijn geworden, of ermee zijn gestopt…ja, dan zou de hele consulentenorganisatie kunnen worden opgeheven. Maar daar is nu echt geen sprake van.”

Reageer op dit artikel