nieuws

Vakbonden: Amev-consulent ziet geen heil in franchise

Archief

De vakbonden De Unie, Dienstenbond CNV en FNV Bondgenoten hebben in een brandbrief aan Amev-topman Co van Angelen gevraagd de plannen voor oprichting van een franchise-organisatie voor de loondienstadviseurs van Amev in te trekken.

De ‘samenwerkende vakbonden’ komen tot hun dringende verzoek op basis van een enquête onder de ongeveer 280 consulenten van Amev. “Er is onvoldoende draagvlak, en de noodzaak voor een franchise-organisatie is onvoldoende aangetoond”, zo laten de vakbonden Van Angelen weten.
Ruim tweederde (194) van de loondienstadviseurs vulde de vakbondsenquête in. Opvallende conclusie: ondanks de geruststellende woorden van het Amev-management denkt 94% dat de consulentenorganisatie over drie jaar niet meer bestaat.
Behoefte
Voor 76% van de consulenten is de noodzaak van de nieuwe franchise-organisatie van Amev – met als werktitel Financiële Supporter – onvoldoende duidelijk. Amev zelf zegt dat het initiatief voorziet in een behoefte aan zelfstandigheid onder de consulenten. Uit de vakbondsenquête blijkt echter dat slechts 14% van de consulenten zelfstandig ondernemer wil worden.
Daarvan kiest slechts één op de vijf voor een franchisebedrijf. De helft van de loondienstadviseurs die zelfstandigheid ambieert, maakt zich liever volledig los van Amev. Terwijl 31% kiest voor een zogeheten ‘co-agentuur’, oftewel zelfstandig met behulp van geld van Amev. Het fenomeen agentuur, waarvan er in drie jaar tijd zo’n twintig zijn opgestart, heeft Amev juist afgeschaft. “Er zijn geen geschikte kandidaten meer”, aldus Amev-directielid Theo Pluijter, verantwoordelijk voor de consulentenorganisatie.
Goede mensen
Volgens de loondienstadviseurs gaat het juist goed met de consulentenorganisatie. “De omzet is sterk gestegen en de kosten aanzienlijk gereduceerd door herhaaldelijke personeelsreducties en wijzigingen in de beloning”, zo laten zij de vakbonden weten.
De voorgenomen koerswijziging komt als een verrassing, omdat in het Amev-plan ‘Strategie Consulentenorganisatie 2000-2002’ nog vermeld stond: “de consulentenorganisatie kan efficiëntere kernprocessen realiseren dan werkend met het vrije intermediair én meer advies- en verkoopkracht ontwikkelen dan direct-writers en banken”. Tevens blijken er een jaar geleden nog dertig nieuwe consulenten in opleiding te zijn gegaan, terwijl over een organisatiewijziging met geen woord is gesproken.
Directeur Pluijter erkent de goede cijfers van de consulentenorganisatie. “Het gaat goed. Ik heb de indruk dat wij gemiddeld hoog scoren. Maar juist omdat wij zoveel goede mensen in huis hebben, is er een ‘doorstartplan’ gemaakt.” Volgens Pluijter zijn er de afgelopen jaren te veel mensen verloren gegaan voor Amev. “Onze mensen zijn geliefd bij het vrije intermediair. Het normale verloop onder de consulenten is 10%. Dat is jammer, want je raakt investeringen in een opleiding en ook klanten kwijt.”
Te weinig tijd
De oude agentuur-overeenkomsten herbergden volgens Pluijter het nadeel van administratieve lasten en navenant hoge kosten. “We willen onze consulenten meer spankracht geven en administratief ondersteunen”, aldus Pluijter. “Tientallen consulenten hebben meer in zich, maar lopen tegen een muur op. Ze hebben eenvoudigweg te weinig tijd.”
“Die toppers ambiëren meer personeel. Veel mensen durven niet zelfstandig te worden, maar misschien doen ze dat onder de grote Amev-paraplu wel”, denkt Pluijter.
Zijn personeel denkt er blijkens de vakbondsenquête heel anders over. “De voorgenomen franchise-organisatie wordt beschouwd als een verkapte loondienstorganisatie, waarbij Amev de lusten ontvangt en de consulent de lasten draagt. Er vindt een verschuiving van risico’s plaats”, zo schrijven de vakbonden.

Reageer op dit artikel