nieuws

Vacaturestop bij zorg- verzekeraar De Friesland

Archief

Zorgverzekeraar De Friesland kan dertig banen schrappen als gevolg van de komende invoering van de basisverzekering en de daarmee gepaard gaande vereenvoudiging van de administratie.

De Friesland heeft de personele gevolgen van de invoering van de basisverzekering in kaart gebracht. Door het verdwijnen van het onderscheid tussen ziekenfonds en particulier zal er minder administratief werk zijn. “Dat komt door het wegvallen van een aantal wettelijke taken. Zo vervalt bijvoorbeeld de controle op de rechtmatigheid van de inschrijving in het ziekenfonds. Ook vervallen alle werkzaamheden rond het overschrijden of ‘onderschrijden’ van de ziekenfondsgrens. Bovendien vervalt de werkgeverscontrole die ziekenfondsen nu nog moeten uitvoeren. Wij verwachten dat hierdoor op termijn dertig arbeidsplaatsen zullen verdwijnen.”
Daarnaast zal ook de voortschrijdende automatisering gevolgen hebben. “Het declaratieverkeer tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar zal steeds vaker elektronisch gebeuren. Hierdoor zullen voor 2008 circa twintig arbeidsplaatsen verdwijnen.”

Reageer op dit artikel