nieuws

Vacatureprobleem

Archief

De oververhitting van de economie brengt de verzekeringsbedrijfstak niet alleen klinkende resultaten, maar ook kopzorgen over het probleem hoe de aanzwellende vacaturestroom het hoofd kan worden geboden

Eind vorig jaar werd het aantal vacatures bij tussenpersonen op ruim zeshonderd becijferd; bij verzekeraars is het een veelvoud daarvan. Maatschappijen als Nationale-Nederlanden, De Amersfoortse en Interpolis hebben al ruim vierhonderd arbeidsplaatsen beschikbaar voor werkzoekenden. De groeiende stroom van vacatures bij particuliere bedrijven -eind vorig jaar vastgesteld op meer dan honderdduizend – maakt duidelijk dat de arbeidsmarkt verkrapt. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. De werkgevers vinden het steeds moeilijker om vooral goed opgeleide commerciële medewerkers te vinden. Dat bracht staatssecretaris Frank de Grave (Sociale Zaken) er onlangs toe een waarschuwende vinger op te steken. “Ondernemers zijn verwend met een arbeidsmarkt die moeiteloos goed opgeleide jonge, sterke, niet te dure en gemotiveerde mensen kon leveren. Die tijd is voorbij.” Voor verzekeraars was dit signaal niet primair nodig. Langs diverse wegen zoeken zij naar adequaat personeel. Campagnes voor het promoten van het werken in het verzekeringsbedrijf, banenmarkten, bonusregelingen voor het aanbrengen van personeel, samenwerking met scholen (Stad Rotterdam en NN) en oprichting van eigen opleidingsinstituten, zoals de Academy of Financial Planning door Royal Nederland, zijn daarvoor illustratief. Niet in de laatste plaats biedt de Stichting Sectorfonds Verzekeringsbedrijfstak opleidingsplaatsen aan voor werklozen. Van alle acties lijken laatstgenoemde het meest doeltreffend. Voorkomen moet worden dat verzekeraars en assurantiekantoren zowel onderling als bij elkaar, vakbekwaam personeel blijven weghalen. Dat leidt tot hogere wervingskosten, en draagt niet bij aan een oplossing van het probleem. De vacaturestroom is immers geen kwantitatief, maar een kwalitatief probleem: de werkgevers kunnen niet langer voldoende medewerkers krijgen met voldoende vakkennis en dito praktijkervaring, alsmede sociale vaardigheden en commercieel denken en handelen. Een structurele aanpak van het vacatureprobleem is veruit te verkiezen boven diverse ad-hocmaatregelen, hoe goed bedoeld ook. Door meao’s en heao’s voldoende stageplaatsen aan te bieden en – niet in de laatste plaats – te zorgen voor optimale begeleiding van afstuderenden, kan de bedrijfstak veel bijdragen aan een verlichting van de hoge tot zeer hoge werkdruk bij het zittend personeel. Dat geeft die medewerkers eindelijk de broodnodige lucht om in de baas z’n tijd ook aan bijscholing te doen. Wim Abrahamse

Reageer op dit artikel