nieuws

Vabar wil geen discussie over afschaffing van Wabb

Archief

De evaluatie van de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb) in 1996 mag niet worden aangegrepen om het afschaffen van deze wet uit oogpunt van een gezonde marktwerking ter discussie te stellen, vindt de organisatie voor beursgevolmachtigden Vabar.

In zijn jaarrede tot 21 leden (met 265 volmachten en premie-omzet f 1,4 mln) maakte voorzitter E.A. ter Meulen (Wed. Jacobs & Brom) “ernstig bezwaar” tegen een recente uitspraak van topambtenaar A.J.C. van Bohemen van het ministerie van Economische Zaken die zich had afgevraagd of handhaving van de wet langer nodig is.
Volgens de Vabar functioneert de wet goed, zeker als de wijziging met betrekking tot het hoofdstuk over de positie van de gevolmachtigden daarin is verwerkt. Het wetsvoorstel daartoe is onlangs naar de Eerste Kamer gezonden. Ter Meulen vroeg zich af waarmee het ministerie van Economische Zaken bezig is? “Is de studie voorafgaande aan het wetsvoorstel voor niets geweest? Gaan we dereguleren om het dereguleren?”
De Vabar-voorzitter betoogde dat het wetsvoorstel óók door ‘Economische Zaken’ serieus moet worden genomen. Hij kon zich verder nauwelijks voorstellen dat het eerstverantwoordelijke department ‘Financiën’ de opvattingen van het ministerie van Economische Zaken zal delen.

Reageer op dit artikel