nieuws

Vabar gaat zich opheffen

Archief

De organisatie van beursgevolmachtigden Vabar zal haar activiteiten eind dit jaar beëindigen. In een later dit jaar te houden opheffingsvergadering kunnen de leden formeel daarmee instemmen.

Op de ledenvergadering eind vorige week hebben leden van de Vabar de toekomst van hun vereniging aan de orde gesteld. Hamvraag was of de organisatie in een snel veranderende (co-assurantie)markt zelfstandig moet voortbestaan. Met zestien leden en een premie-omzet van f 1,25 mld heeft de Vabar de laatste jaren aan belang ingeboet.
Zowel het bestuur als de ledenvergadering kwam tot de conclusie dat de belangen van de beursgevolmachtigden beter kunnen worden behartigd door de veel grotere organisatie van provinciale gevolmachtigden NVGA, die circa 135 leden telt. In totaal zijn er ruim 330 provinciale volmachtbedrijven actief in ons land.
Voor specifieke beurs- en co-assurantieregelingen kunnen beursgevolmachtigden aansluiting zoeken bij de sectie verzekeraars van de VNAB, waarvan alle op de beurs werkende Vabar-leden lid zijn.

Reageer op dit artikel