nieuws

Vaba-site: steriel en onvolledig

Archief

New Media Marketplace, een kenniscentrum op het gebied van informatie- en communicatietechnologie in onder meer de financiële dienstverlening, bekijkt en bespreekt in opdracht van Assurantie Magazine Internet-sites uit de verzekeringsbranche. Dit keer is de beurt aan de Vereniging Assurantiebeurs Amsterdam (Vaba).

door Marenna van Reijsen en Joost Steins Bisschop
Een bezoek aan de site van de Vereniging Assurantiebeurs Amsterdam (Vaba) maakt duidelijk dat ook deze vereniging ontdekt heeft dat informatie digitaal gepresenteerd kan worden. Die gedachte heeft hen naar Internet gebracht, om vervolgens met nadenken te stoppen.
De assurantiebeurs is in de analoge wereld de centrale marktplaats waar assurantiemakelaars en verzekeraars elkaar ontmoeten.
Geen ontmoetingen
Op de Internet-site wordt algemene informatie verstrekt over de doelstellingen van de beurs, wie de leden zijn en er wordt verwezen naar gerelateerde sites. Een gedeelte van de informatie wordt ook in het Engels en Frans gegeven.
Van de mogelijkheden die Internet biedt om elkaar te ontmoeten, om leden met elkaar in contact te brengen, is helaas geen gebruik gemaakt. Dit verbaast ons des te meer omdat het creëren van ontmoetingen, van co-assurantie, als doelstelling van Vaba wordt vermeld op de site.
Conclusie
Het probleem van de paraplu-site komt hier boven; we krijgen sterk de indruk dat de site gefinancierd wordt door de leden die links of extra pagina’s willen kopen. Met als gevolg dat, in ieder geval in deze fase, de site verre van volledig is.
Als werkelijk alle informatie wordt verstrekt die voorhanden is, zou het van groot nut kunnen zijn. Nu wordt een onderscheid gemaakt tussen leden waarvan alleen het adres en telefoonnummer wordt verstrekt èn leden die bereid zijn om aanvullende informatie te verstrekken. Maar dit onderscheid is uiteraard in het geheel niet relevant voor Internetters die meer te weten willen komen over de spelers in verzekeringsland of (andere) spelers willen ontmoeten.
Beoordeling
Vorm
Tegen een achtergrond van iets wat op lichtblauwe badkamertegels lijkt, wordt de informatie gepresenteerd. Daarbij is eenvoud troef.
Het openingsscherm is sober: een foto van de beurs, en daaronder een vijftaltal keuzes. De navigatie is simpel, op de meeste pagina’s wordt de menukeuze herhaald. Dit principe wordt lelijk in de steek gelaten, als men meer informatie over de leden krijgt voorgeschoteld.
Het wordt de gebruiker niet eenvoudig gemaakt om terug te komen bij de hoofdpagina’s van Vaba zelf. Het logo van Amsterdam blijkt hiervoor uitkomst te bieden.
Inhoud
Dit is wederom een voorbeeld van een site met veel statische informatie. De leden van de Vaba worden gepresenteerd in verschillende categorieën (wel of niet gehuisvest in het beursgebouw, makelaars, experts of advocaten). Van de meeste leden wordt alleen een adres en telefoonnummer gegeven, bij sommigen kan men aanvullende informatie krijgen.
Slechts bij een zeer beperkt aantal leden wordt de ‘link’ naar hun eigen Internet-site verstrekt. Ligt hier een tarifiërings-kwestie aan ten grondslag? Opmerkelijk is overigens de parallel met een ‘paraplu’-site als de Amsterdamse Effectenbeurs. Afhankelijk van het soort abonnement dat de leden op de Internet-site hebben genomen, wordt een bepaalde hoeveelheid informatie verschaft. Wij vragen ons echter sterk af of het uitgangspunt van volledigheid van informatie en het belang van de leden zelf wordt gediend. Immers: het zal een doel zijn om de zoekende Internet-gebruiker actuele en complete informatie te bieden.
De site biedt ook ‘business-links’ naar verzekerings-sites, pers (Nederlands en buitenlands) en de overheid. Opvallend is dat de pagina met business-‘links’ voor het laatst is gewijzigd op 28 januari 1996. Er is inmiddels toch echt veel veranderd, ook in Internet-verzekeringsland. Zo is de link naar de Amsterdamse Effectenbeurs verouderd.
Nieuwe Technologie
Nauwelijks gezien; men kan een e-mail versturen naar het algemene adres: info@vaba.nl. Verder vinden wij geen imponerende interactiviteit. Ook van enige hulp om de bezoeker te helpen bij het vinden van informatie op de site, is geen sprake.
Prikkel
Misschien bieden de links naar andere sites een motivatie om deze site te bezoeken. Dan zou een korte toelichting van de geboden link nuttig kunnen zijn. Binnen de aangeboden informatie van de Vereniging zelf ontdekken wij geen belangwekkende prikkel. Of men moet echt verstoken zijn van alle telefoonboeken en folders.
Betrokkenheid
Op een aantal pagina’s wordt aangegeven wanneer de pagina voor het laatst werd bijgewerkt; daaruit blijkt dat de site volop in onderhoud is, maar ook dat een aantal pagina’s verouderd is.
Vaba: http://www.vaba.nl/
Hoe wordt een site beoordeeld?
De beoordeling van een site zal telkens verlopen volgens eenzelfde stramien. Allereerst zullen de algemene ervaringen van de web-surfer worden besproken, waarbij aspecten als navigatie, snelheid, algemene functionaliteit aan de orde zullen komen. Hoe >ervaart= de site, wat zijn de eerste indrukken.
Daarna zal worden getracht de ervaringen te categoriseren in een vijftal begrippen, te weten : vorm
Hoe is de algemene gebruiks-interface, vormgeving, consistentie, navigatie ? inhoud
In hoeverre levert de site inhoud, informatie die zinnig is voor de doelgroep, en die een zekere schijn van volledigheid in zich herbergt. Hoe >vers= is deze informatie, is oude en niet relevante informatie verwijderd ?
nieuwe technologie
Hoe wordt er gebruik gemaakt van de nieuwe mogelijkheden van de nieuwe technologie ? Zijn er echte interactieve toepassingen ? Kan de gebruiker snel zijn weg vinden in de aangeboden informatie (indexen).
prikkel
Waarom zou de gebruiker op deze wijze gebruik gaan maken van een contact met de Assurantie Beurs, en niet op de >ouderwetse= wijze (telefoon, brief, fax) ? Wat is het voordeel voor de gebruiker ?
betrokkenheid
Is de organisatie betrokken bij haar internet-site ? Worden aangevraagde folders inderdaad snel verstuurd ? Hoe wordt er gereageerd op e-mail ? Wat doet de telefoniste als je vraagt naar informatie over de internet-site ?

Reageer op dit artikel