nieuws

Uw toekomst begint en eindigt met uw verjaardag

Archief

De jonge verzekeringmaatschappij Uw Toekomst verstuurde onlangs een mailing voor een levenpolis waarbij handig gebruik gemaakt werd van eerder verkregen gegevens. De ontvanger wordt alvast gefeliciteerd met zijn komende verjaardag en moet snel reageren. Bert Both neemt de brief uitgebreid onder de loep.

door Bert Both
Een assurantiebedrijf zat te springen om meer klanten. Maar die krijg je niet zomaar. Het management bedacht echter een ingenieus plan, een plan dat getuigt van toekomstvisie. De brainstormsessie moet ongeveer als volgt zijn verlopen:
Man 1: ,,Wat is al eeuwenlang de belangrijkste karaktereigenschap van de Nederlander?”
Man 2: ,,Netheid, properheid?”
Man 1 (glimlachend): ,,Ja ook, maar waar staat hij in de hele wereld om bekend?”
Man 2: ,,Dat hij als calvinist vrij baan geeft aan de verkoop van hasj?”
Man 1 (beetje ongeduldig): ,,Dat heeft er zijdelings mee te maken.”
Man 2: ,,Hij is koopman, hij is zuinig.”
Man 1: ,,Precies! En daar gaan wij wat mee doen! Waar komen huisvrouwen en -mannen op af? Gratis. Dat is het toverwoord. Wij gaan gratis polissen ….. verkopen. Voel je hem? Wij bieden voor noppes een polisje aan, de Nederlander vult daarvoor zijn hele hebben en houwen in en wij hebben gratis een database waarmee we die mensen daarna onbeperkt kunnen mailen en bellen voor andere verzekeringsproducten.”
Man 2: ,,Verdorie Man 1, dat is een gouden idee, hoe kom je erop?”
Of dit bona- of malafide is, dat laat ik aan uw eigen oordeel over. In ieder geval heeft het gewerkt. Mr. Bolle Assuradeuren en zusterbedrijf Uw Toekomst hebben in 1997 naar 220.000 particulieren een mailing gestuurd waarin ,,zonder enige verplichting” een gratis ongevallenverzekering werd aangeboden. De duur van de polis was één jaar, het gratis verzekerde bedrag bedroeg f10.000. Als iemand dat te weinig vond, dan kon dat bedrag worden verhoogd, uiteraard tegen de gewone premiekosten.
Ongeveer anderhalf jaar later kreeg een klant een lange brief van Uw Toekomst met de vette kop ,,Reageer voor uw verjaardag op 14 Juni: in het belang van uw dierbaren, mijnheer Jansen, én in het belang van uw portemonnee!” Deze tekst is bovendien zichtbaar in het extra venster onder de adressering. Zo weet de postbode ook dat u binnenkort jarig bent.
Ongewenste intimiteit
Van mailmerge-technieken waarin achternaam, straatnaam en nu zelfs de geboortedatum worden genoemd, daar kijken we als consument echt niet meer van op. De afzender moet zelfs oppassen dat hij niet te overdrijft en bevlekt wordt met het imago van een laag gepositioneerd postorderbedrijf. Het tweede gevaar dat dreigt, is dat de ontvanger van de brief deze benadering een vorm van ongewenste intimiteit vindt. Waar gaat dat heen? Straks krijg je post van bedrijf X met de mededeling dat ,,u 12 mei artikel X bij ons hebt aangeschaft, wellicht bent u ook in voor artikel Y?” Weg verrassing voor moederdag!
Botsing van stijlen
,,De kop begint met een gebiedende wijs: ,,Reageer voor uw verjaardag op 14 juni”. De gebiedende wijs is dé stijlfiguur van de postorderaar. Reageer Nu! Het is de meest onpersoonlijke aansporing die je je kunt indenken. De combinatie van imperatief en de hoogst persoonlijke verjaardagsdatum is een botsing van stijlen. Het vervolg maakt het er niet beter op: ,,in het belang van uw dierbaren, mijnheer Jansen, én in het belang van uw portemonnee!”
Het is de hypocrisie ten top: het in de kopregel aanspreken van de ontvanger, wiens naam een opstapje is van zijn dierbaren naar zijn portemonnee. De opzet van de hele brief is met één zin duidelijk: het gaat ze echt niet om mijnheer Jansen, noch om de mensen van wie hij houdt, noch om zijn portemonnee, nee, het gaat ze enkel en alleen om hun portemonnee. Daar is niets mis mee, alleen deugt de verpakking niet. En het vervolg is er niet beter op …..
Eerste alinea: ,,Het is nog geen 14 juni, maar toch alvast van harte gefeliciteerd met uw 52e verjaardag. Natuurlijk is 14 juni een belangrijke dag voor u.” Is het echt zo ‘natuurlijk’ dat een verjaardag een belangrijke dag is? Laat ook maar, het gaat mij om het opstapje naar alinea 2. ,,14 Juni is wel vaker de geschiedenis ingegaan als een bijzondere dag. Zo is op 14 juni dr. Alois Alzheimer geboren. Hij heeft als eerste de naar hem vernoemde ziekte van Alzheimer beschreven. En op 14 juni 1928 is Che Guevara geboren. De Cubaanse revolutionair van Argentijnse origine.”
Oef, dat hakt er even lekker in. Ik neem aan dat Uw Toekomst een bestand gekocht heeft met beroemde geboortedata. Dan is het wel zaak die vooraf te screenen op data en omschrijving: 20 april en 29 juli zullen wel gecontroleerd zijn, maar buiten die twee engerds zijn er meer ongewenste personen te bedenken. Op 2 februari is Van Agt geboren, op dezelfde dag als mijn vader. Ik kan u verzekeren dat hij weinig sympathie voelt voor deze politicus. Zijn schoonmoeder (mijn oma) is gestorven aan Alzheimer… Stel dat hij deze brief had gekregen? Wat is de meerwaarde van de kennis dat je op dezelfde dag geboren bent als de ontdekker van een enge ziekte of de voorman van een politieke stroming? Dan heb je al snel kans dat mensen daar niet van gediend zijn. En Che Guevara is een dode 60’er jaren-held. Zijn poster hing als een soort popster in menig tienerslaapkamer, maar inmiddels is hij gedemystificeerd en tot normale, menselijke proporties teruggebracht. En de omschrijving ,,Cubaanse revolutionair van Argentijnse origine” is niet iets om van uit je dak te gaan.
Inpeperen
De brief die volgt, doet alle moeite om de ontvanger even lekker in te peperen dat hij nu echt tot de oudjes behoort. Hij is 50-plusser, normaal een leeftijd om allerlei ,,lastige vragen te beantwoorden omtrent gezondheid, inkomen en beroep bij het afsluiten van een levensverzekering”. Je behoort als 50-plusser tot een risicogroep, nietwaar? Hoe ouder, hoe groter de kans dat je je laatste avondmaal hebt genuttigd. Als je dan nog een levensverzekering wilt sluiten, dan moeten helaas allerlei ,,lastige vragen” worden gesteld. Maar bij Uw Toekomst hoeft dat niet, als u voor 14 juni een verzekering sluit. Dan zorgt u niet zozeer goed voor uzelf, maar wel voor ‘uw dierbaren’. Mijn dierbare dieren baren dierbare dieren. Dat ‘dierbaren’ wekt irritatie op, zeker als je het weer tegenkomt op het aanmeldingsformulier: ,,Ja ik geef mijn dierbaren extra financiële zekerheid na mijn overlijden”.
Simplistisch
De brief is nog lang niet afgelopen. Er is gekozen voor long copy. Dat kan, maar zet dan in de bijbehorende folder niet exact dezelfde informatie. De makers van deze mailing hebben de ‘regel’ dat je de lezer moet benaderen als een 12-jarige wel erg letterlijk genomen. Het aanbod is simplistisch en staat vol met herhalingen. Alleen al in de brief (maar ook op de antwoordenvelop!) kom je zeven variaties tegen om ,,vóór uw verjaardag te reageren”.
De laatste zin en de PS luiden als volgt: ,,Profiteer alvast van uw verjaardag. Sluit nu de premiegarantpolis voor 50-plussers af. U betaalt dan de unieke, lage premie die gebaseerd is op uw leeftijd. Voorwaarde is wel dat u vóór uw verjaardag reageert.
PS: Reageer vóór uw verjaardag!”
C&T in Haastrecht.

Reageer op dit artikel