nieuws

Uvat uit het stof

Archief

Een mogelijke fusie tussen de standsorganisaties NVA en NBvA is reeds jaren aanleiding voor discussies, geruchten en gesprekken

De vorige week door het Verzekeringsblad aangekondigde fusie heeft de gemoederen de afgelopen dagen dan ook weer aardig bezig gehouden. De positieve houding van de NVA, die eigenlijk pas sinds kort met nadruk vanuit het Amersfoortse wordt beleden, wordt door een officiële reactie van het bestuur onderstreept. Men laat weten zeer verguld te zijn met de resultaten van het VB-onderzoek. Opmerkelijk is dat de NBvA met kracht een fusie van de hand wijst en voorzitter Van Voorst Vader is dan ook niet van plan ,,zich te laten opjagen door een enquête”, laat hij AM weten. Bovendien hecht hij beperkte waarde aan de onderzoeksresultaten en wordt er volgens hem ,,een geraffineerd en intelligent spel” gespeeld. Of een fusie tussen NVA en NBvA een goede zaak zou zijn, is een vraag die de leden en de besturen van beide organisaties moeten beantwoorden. De manier waarop de afgelopen dagen een mogelijke samenwerking in de publiciteit is gebracht en de reacties van beide partijen hierop, lijkt echter geen geschikte voedingsbodem voor een fusie. De vakbroeders uit Tiel, die door deze aanpak min of meer een samenwerking opgedrongen krijgen, staan dan ook niet te popelen om op korte termijn gesprekken te voeren. Dat met deze overrompelingstechniek een uitermate slechte basis wordt gelegd voor een gezonde relatie mag duidelijk zijn en de enquête lijkt alleen maar averechts te werken. Voordat de bedrijfstak energie steekt in het verzinnen van een naam voor een nieuwe standsorganisatie, lijkt het dan ook raadzamer om wat minder hard van stapel te lopen en eerst een vrijage te beginnen alvorens een huwelijk te willen sluiten. Een huwelijk heeft immers pas kans van slagen als er een warme en oprechte, wederzijdse liefde aanwezig is. Misschien is het een idee om de vrijage te beginnen via de in de loop der jaren ondergestofte Uvat (de overkoepelende organisatie van tussenpersonen). In het verleden bleek dit een uitstekend platform om de gezamenlijke belangen te behartigen. Wie weet wat daar allemaal voor moois uit kan groeien? Uiteindelijk bloeien zorgvuldig gekweekte rozen ook het langst, en het mooist. Monique van Geenen

Reageer op dit artikel