nieuws

Univé wil naar ‘gestuurde zorg’ in ruil voor premiekorting

Archief

Zorgverzekeraar Univé wil met preferred provider-polissen gaan werken. Dit houdt in dat particulier verzekerden gebruik maken van gecontracteerde zorgverleners, in ruil voor premiekorting. Verzekerden die zelf willen kiezen, moeten meer geld op tafel leggen.

Dit voornemen staat in het rapport Univé zorg, visie en feiten dat eind januari in het Noordhollandse Schoorl werd gepresenteerd aan R. Oudkerk, Tweede-Kamerlid en woordvoerder volksgezondheid voor de PvdA.
Motief voor Univé om met gecontracteerde zorginstellingen te gaan werken, is meer grip te krijgen op de kosten. Bovendien zegt de maatschappij op die manier te kunnen blijven investeren in zorgaanbieders. Het uiteindelijke doel is de verfijning van de zorg, aldus Univé.
Tweede-Kamerlid Oudkerk toonde zich bij de presentatie niet bijster enthousiast over de nieuwe polis. “Een griezelig schademonstertje van een zorgverzekeraar. Er zit naar mijn idee een addertje onder. De keuzevrijheid van de burger staat op het spel. Bovendien behoort bemiddelen juist tot de taken van de verzekeraar”, reageerde Oudkerk.
Overigens deed hij Univé nog een suggestie voor een nieuw product. Voortbordurend op de employee-benefitspakketten, introduceerde hij de term patient-benefitpakket. Ouderen bijvoorbeeld zouden dan zelf hun pakket kunnen samenstellen en steeds meer elementen kunnen kiezen. Volgens Oudkerk een goede bijdrage aan de doelstelling van Univé om klantgericht in plaats van polisgericht te zijn.
Specialisten
Volgens Univé zal de gezondheidszorg binnenkort ingrijpend veranderen. Hierbij baseert de onderlinge verzekeraar zich op een project in de regio Noord-Holland Noord waar ook specialisten en ziekenhuizen aan meedoen. Zo kunnen ziekenhuizen in Alkmaar, Den Helder en Hoorn rekenen op min of meer vaste budgetten, met als doel kostenbeheersing. Opmerkelijk is dat de specialisten hetzelfde inkomen krijgen en dat dit niet langer afhankelijk is van het aantal verrichtingen.
“De reden om te participeren in dit project”, meldt directievoorzitter R. Klinkenberg enigszins hoogdravend, “is dat wij een maatschappelijke verzekeraar zijn. Wij willen samen bouwen aan vernieuwingen en dat vertalen in verzekeringstechnische voorzieningen.”
Deregulering
Tijdens de bijeenkomst maakte Oudkerk van de gelegenheid gebruik om nog eens te hameren op de noodzaak van deregulering van de overheid. “Dat moet hij nu eindelijk maar eens waar gaan maken”, reageerde Snijders tijdens de forumdiscussie die later ontstond. “Stukje bij beetje worden zorgverzekeraars zelf risicodragend. Kort door de bocht: vanaf 1 januari 1998 moeten we onze eigen broek ophouden. Ik heb daar geen moeite mee, maar moet wel constateren dat het overgebureaucratiseerde zorgstelsel obstakels opwerpt die het ons af en toe bar moeilijk maken. Wij willen autonomie en meer budgettering.”
De recente invoering van de eigen bijdrage van f 200 voor ziekenfondsverzekerden vindt Snijders “vervelend”. “Er zit geen oplossing in en elke gulden is weggegooid.” Harmen Siezen, presentator en interviewer tijdens de Univé-bijeenkomst, voelde ook Oudkerk hierover aan de tand. “De PvdA heeft dat destijds geslikt”, gaf Oudkerk toe. “Het is natuurlijk een gevoelig punt, met name omdat er zo veel in geïnvesteerd is. Maar als blijkt dat de uitvoeringskosten 70% hoger zijn dan gepland, moet je de politieke moed hebben om dat te veranderen. Maar ik heb in de Kamer te horen gekregen dat ik mijn mond moet houden tot na de evaluatie.”
Directievoorzitter R. Klinkenberg overhandigt het nieuwe Univé-beleidsplan aan Tweede-Kamerlid R. Oudkerk.

Reageer op dit artikel