nieuws

Univé wil landelijk lokale dekking

Archief

De wortels van Univé gaan meer dan twee eeuwen terug. Bij namen als Oldehove, Gasselternijveen, Lievelde, Middenbeemster, Groede en Molenaarsgraaf – plaatsen waar een Univé-onderlinge is gevestigd – komen beelden op het netvlies van een boerenkar over een polderweg met op de achtergrond een landschap brekende kerktoren. Univé staat voor een aangename noordelijke nuchterheid in verzekeringsland, die wordt uitgedragen door Thijs Meinders, sinds drie weken algemeen directeur.

door Henri Drost
Meinders vormde jarenlang een driemanschap met Aad Vergeest en directievoorzitter Reempt van Klinkenberg. Die twee hebben de hoofddirectie inmiddels verlaten. Reden: vervroegd pensioen. Het is tekenend voor Univé, dat de dingen daar nog hun verwachte loop hebben. Wat nou employability? Wat nou job-hopping? Bij Univé is men wars van ‘consultantstaal’. Denkend aan Univé schieten veel eerder beelden door het hoofd van ‘Toen was geluk nog heel gewoon’.
Dat impliceert overigens niet dat in Zwolle de polisadministratie nog met pen en papier wordt afgewerkt. Univé is niet ouderwets, integendeel. Met een premie-inkomen van bijna twee miljard gulden is Univé de tiende verzekeraar van ons land. Het gloednieuwe hoofdkantoor in Zwolle, dat officieel pas eind maart wordt geopend, laat zien dat de tijd niet stil heeft gestaan.
Daarnaast kent de maatschappij een unieke distributiestructuur: een combinatie van direct-writing (vanuit Zwolle) met verkoop van verzekeringen via de 85 zelfstandige Univé-onderlingen en hun in totaal 150 (bijbehorende) lokale verzekeringswinkels. Een ander getuigschrift is de innoverende rol die de coöperatieve verzekeraar speelt op preventiegebied (zorg, auto, brand). “Het voorkomen van schade is belangrijker dan het heffen van premies”, is de logische verklaring van Meinders voor dat laatste.
Warm, groen gevoel
Feitelijk is Univé pas zes jaar oud. De basis wordt gevormd door de Nationale Overkoepeling van Onderlingen (Novo uit Zwolle) en het verzekeringsbedrijf van het Drents Landbouw Genootschap (DLG Verzekeringen uit Assen). De structuur van 85 lokale/regionale onderlinge verzekeringsmaatschappijen is afkomstig van Novo. DLG was een regionale direct-writer, vooral sterk in autoverzekeringen en zorgverzekeringen; dat laatste onder de naam Fedoz.
Uit de zorgbranche is ook de derde partner, Noord-Holland-Noord (NHN), afkomstig. NHN trad in 1992 toe tot Univé. De zorgverzekeraar was als enige overgebleven van de oude zorgpartners van Novo: VGNN (Groningen), ZHV (Goes) en NHN (Alkmaar).
Achter de naam Univé moet volgens Meinders niets bijzonders gezocht worden. “Er is weleens gesuggereerd dat Univé zou staan voor ‘unie van verzekeringsmaatschappijen’. Maar feitelijk betekent het helemaal niets. Het bekte gewoon lekker.” De naam is ontsproten aan het brein van een computer. “We hebben destijds een bureau ingehuurd, omdat niemand tevreden was met elkaars bestaande namen. Een computerprogramma zorgde voor een grote lijst met mogelijke namen. Daarvan bleven op een gegeven moment dertien namen over. Een heuse selectiecommissie heeft toen vrijwel unaniem voor Univé gekozen.” Meinders krijgt een glimlach op zijn gezicht als hij terugdenkt aan die bewuste vergadering. Waarom hij zelf voor Univé heeft gekozen, blijft onduidelijk. “Het gaf me een warm, groen gevoel.”
Vruchten
Dat gevoel draagt Univé inmiddels al weer vijf jaar uit met de slogan ‘Univé. Daar plukt ú de vruchten van!’, in combinatie met de groenrode appel en peer. Het beeldmerk duidt op de twee niet te verenigen distributiewijzen, die in Univé toch samenkomen, én op het profijt voor de klant. Aan dat beeld zal volgens Meinders voorlopig niets veranderen. “Ik hoor geen klachten, dus.”
Op sponsorgebied stelt de verzekeraar zich bescheiden op. “Maar wel onderscheidend”, vindt Meinders. Univé is hoofdsponsor van de nationale skeelerbond, sponsor van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiekbond en in bijna alle vestigingsplaatsen van de grootste lokale sportclub. Voorbeelden daarvan zijn de voetbalclubs ACV in Assen en Be Quick ’28 in Zwolle. “We kiezen hier bewust voor. Met onze sponsoring willen we onze plaatselijke aanwezigheid laten zien. En verder vertrouwen we op de beste reclamesoort die er is: mond-tot-mond-reclame.”
Integratie
Vorig jaar heeft Univé een vrij omvangrijke reorganisatie ondergaan. De diverse disciplines zijn geconcentreerd in drie divisies: Schade, Zorg en Leven.
De divisie Schade is nu geconcentreerd in Assen, waar directeur Jan Vlasblom leiding geeft aan vijfhonderd medewerkers. In Alkmaar voert Marcel Snijders de directie over de divisie Zorg. Samen met nevenvestiging Kerkrade – vanwege het collectieve ziektekostencontract met het ministerie van Defensie – werken hier 550 mensen. In het gloednieuwe kantoor aan het Hanzeplein in Zwolle werken 400 mensen voor de divisie Leven (adjunct-directeur Carel Koenders) én voor de afdeling Concerndiensten, waaronder financiële, sociale en commerciële zaken vallen.
In totaal zijn 280 functies van werkplek veranderd en zijn 150 medewerkers verhuisd. Volgens Meinders moet de nieuwe structuur leiden tot een betere aansturing van de diverse activiteiten. “We zijn zes jaar geleden begonnen met een functionele structuur, ter voorbereiding op de integratie. De feitelijke integratie van de drie bedrijven vindt nu plaats.”
De reorganisatie gaat in de dagelijkse praktijk vrijwel voorbij aan de 85 onderlingen van Univé. “Maar daar is weer een proces van schaalvergroting aan de gang. Het productenpakket wordt groter en de verzekerden verlangen steeds meer service.” Vanuit Zwolle worden eventuele fusies tussen lokale Univé-onderlingen niet actief gestimuleerd. “De onderlingen herverzekeren een deel van hun risico’s bij de centrale Univé-werkmaatschapijen en vanuit Zwolle bieden we hun ondersteuning. Verder zijn de onderlingen zelfstandig en nemen ze hun eigen beslissingen.”
Meinders stuurt niet direct aan op een vermindering van het aantal onderlingen en als gevolg daarvan een schaalvergroting. “Het gaat niet om het aantal onderlingen. De kwaliteit van de dienstverlening is belangrijk. Neem nou de onderlinge uit Winsum, die bestaat al sinds 1794. Dat lijkt me het beste bewijs dat men in Winsum al tweehonderd jaar lang in staat is geweest zich aan te passen aan de ontwikkelingen. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Vraagt de toekomst om grotere onderlingen, dan komen die er.”
Leemtes
Waar Univé wel behoefte aan heeft, is een groei van het aantal onderlingen. “De service voor onze verzekerden moet landelijk op een gelijkwaardig hoog niveau komen. Wij bieden onze klanten dezelfde prijs, of ze nou via een onderlinge hun verzekering sluiten of rechtstreeks. De bijbehorende service is echter niet overal hetzelfde, omdat in sommige delen van Nederland de ondersteuning door de verzekeringswinkels en buitendienstmedewerkers ontbreekt.”
Die leemtes doen zich vooral voor in Limburg en Noord-Brabant. De situatie in Zuid-Nederland is historisch gegroeid. “De vele brand-onderlingen daar zijn in de loop der jaren gecentraliseerd onder de vlag van Interpolis”, aldus Meinders.
Hij wil dat Univé in Zuid-Nederland zelf een nieuwe structuur gaat ontwikkelen. “De groei zal echter in een gestaag, ons welgevallig tempo plaatsvinden. De strategie die we daarbij hanteren is als volgt: we zetten een buitendienstmedewerker neer in een slecht gedekt gebied. Op het moment dat de verzekeringsdichtheid ons inziens hoog genoeg is, openen we een verzekeringswinkel. Bij verdergaande groei richten we dan een onderlinge verzekeringsmaatschappij op.” Analoog aan dit voorbeeld is vorig jaar een Univé-winkel in Breda geopend en gedacht wordt aan de omvorming daarvan tot een onderlinge.
Tweede positie
Met een premie-inkomen van bijna f 500 mln in 1996 is Univé de tweede motorrijtuigenverzekeraar van ons land. Die positie is onder meer te danken aan rechtsvoorganger DLG, die in de jaren zeventig en tachtig met scherpe, gedifferentieerde tarieven werkte en daarmee zeker in Noordoost-Nederland een luis in de pels van de intermediairverzekeraars was. “De Zuid-Oost-Noord-tarieven die vele verzekeraars nu hanteren, zijn direct afgeleid van die DLG-tarieven”, weet Meinders.
“Door vergaande differentiatie is de concurrentie qua tarifering dichter bij ons gekomen. Maar ons kostenniveau blijft beduidend lager. Dat komt onder meer omdat wij de hele keten in handen hebben, inclusief expertisedienst en schadebehandeling. En, niet onbelangrijk, we belonen de onderlingen op basis van kostprijs in plaats van ‘de SER-provisie’.”
Een tweede positie, achter Interpolis, claimt Univé eveneens in de agrarische markt. “En we winnen de laatste jaren marktaandeel.” Univé richt zich in dit segment met name op het verzekeren van brand, werktuigen en aansprakelijkheid. “Voor de vee- en gewasrisico’s dragen de agrariërs meer en meer het risico zelf.” Univé is verder verrassend sterk in de branche Rechtsbijstand. De maatschappij beschikt over een eigen rechtsbijstandafdeling van dertig medewerkers.
Uitvaart
Gezien de onderlingen-structuur van Univé is daarentegen de afwezigheid in de markt van natura-uitvaartverzekeringen opvallend. “We zijn er wel mee bezig geweest, maar het is nooit rondgekomen. Ten eerste omdat de solvabiliteit van de lokale uitvaartverenigingen vaak slecht was en ten tweede omdat deze markt om verzorging draait en niet zozeer om verzekering. Uitvaart is een andere tak van sport, voorbehouden aan lokale verenigingen of gespecialiseerde verzekeraars. Ach, wij zijn ook geen commerciële verzekeraar. Zolang de uitvaartverzekeraars maar niet in ons vaarwater gaan zitten, vind ik het wel prima zo.”
Ondervertegenwoordigd is Univé ook nog in de levenmarkt, maar daar moet snel verandering in gaan komen als het aan Meinders ligt. “De levenpoot moet een volwassen pijler van ons bedrijf worden. Die ambitie zal in 1997 nog niet in premiegroei terug te zien zijn. We hebben veel investeringen in automatisering achter de rug en werken nu aan meer en vernieuwde producten. Dit jaar stellen we drie verkoopspecialisten op levengebied aan en wellicht verhogen we ook de mediadruk. De groei in levensverzekeringen moet vanaf nu gestalte gaan krijgen.”
Afbreuk
Ambities met unit-linked- en universal-lifeproducten zijn er bij de algemeen directeur niet. “Wij moeten oppassen niet te veel tegelijk te willen doen. Kijk, de intermediairverzekeraars voelen veel meer de druk van ‘het erbij moeten zijn’. Daar hebben wij geen last van. Het past ook bij de nuchterheid van Univé om de betrekkelijkheid van beleggingsverzekeringen in te zien.”
Hoewel Univé niet actief is met beleggingspolissen kijkt Meinders – als Verbondsbestuurslid veelal actief voor de sector Schade – met belangstelling en zorg naar de ontwikkelingen rond de gedragscode ‘Rendement en Risico’. “Ja, want die discussie is slecht voor het imago van de verzekeringsbranche en dat raakt ons ook. De bedrijfstak moet duidelijkheid creëren. Een code met vier dissidenten (Royal Nederland, Zwolsche Algemeene, ABN Amro en Robein Leven, red.) doet meer afbreuk dan helemaal geen code.”
Binnen de Verbondsmuren spreekt Meinders zijn collega’s hierop aan. “Zeker als het consumentenbeleid betreft. Maar ik zit daar niet voortdurend met mijn vingertje opgeheven, hoor. Ik geef slechts aan hoe Univé tegen bepaalde zaken aankijkt en probeer collega’s daarmee te beïnvloeden.”
De duur van verzekeringscontracten is ook zo’n onderwerp. Meinders: “Wij hanteren alleen maar éénjarige contracten, omdat we vinden dat een ontevreden klant geen klant is. Maar ik besef heus wel dat het wijzigen van tienjarige contracten in éénjarige een boel problemen met zich meebrengt. Denk maar aan de administratieve druk, de provisiebetaling en uiteindelijk dus ook de premiehoogte. Het geven van een vernietigend oordeel heeft dan weinig zin.”
Thijs Meinders: “In tegenstelling tot de intermediairverzekeraars voelen wij niet de druk van ‘het erbij moeten zijn’.”
Drs. Thijs Meinders (45) startte in 1979 zijn verzekeringsloopbaan bij Verzekeringen DLG, na studies aan de Hogere Landbouw School en de Rijksuniversiteit (Bedrijfseconomie) in Groningen. Bij direct-writer DLG werkte hij zich van directie-assistent op tot directeur. Sinds de fusie met Novo in 1990 vormt Meinders samen met Reempt van Klinkenberg (voorzitter) en Aad Vergeest de hoofddirectie van Univé. Vergeest en Van Klinkenberg zijn vervroegd met pensioen gegaan, terwijl Meinders sinds drie weken fungeert als algemeen directeur van de nieuwe, vier hoofden tellende directie. Meinders is daarnaast lid van het bestuur van de sector Schade, voorzitter van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) en bestuurslid van de Federatie van Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen (FOV).

Reageer op dit artikel