nieuws

Univé trekt de stekker uit weigerachtige OBM Oostzaan

Archief

Omdat de Univé-onderlinge OBM Oostzaan weigerde samen te gaan met enkele andere onderlingen uit de Zaanstreek, heeft Univé besloten om het herverzekeringscontract met de OBM eenzijdig op te zeggen. Voor het bestuur van de onderlinge was dit aanleiding om zichzelf op te heffen.

Het besluit tot opheffen van de onderlinge volgde op een mislukte poging van Univé om een aantal onderlingen in Noord-Holland samen te voegen tot één regionaal kantoor in Purmerend. Het bestuur van de OBM Oostzaan zag allereerst het vertrek uit Oostzaan niet zitten en wilde al helemaal niet dat de door de twaalfhonderd leden opgebouwde reserve ingebracht zou worden in het nieuwe regiokantoor. Deze opstelling viel slecht bij Univé, waarna deze het herverzekeringscontract met OBM Oostzaan beëindigde (daarmee volgens de Oostzaners de bij de herverzekeraar opgebouwde reserves in eigen zak stekend).
De leden van de onderlinge werden deze zomer op de hoogte gesteld van de opheffing. Er werd hen een alternatieve dekking tegen een vergelijkbare premie in het vooruitzicht gesteld bij Stad Rotterdam, via Ruiter Assurantiën, eveneens gevestigd in Oostzaan.
Univé heeft een andere kijk op het gebeurde. Volgens woordvoerder Rob Mensinga werd pas besloten tot opzeggen van het herverzekeringscontract, nadat de OBM had besloten zichzelf op te heffen en haar verzekerden had aangeraden om met Stad Rotterdam in zee te gaan.
Concurrentieslag
Met de aanstaande opheffing van de Univé-onderlinge OBM Oostzaan is er in deze Noord-Hollandse gemeente een hevige concurrentieslag ontstaan tussen Ruiter Assurantiën, Univé en een samenwerkingsverband van negen regionale onderlingen. Assurantie-adviseur Daan Ruiter wil van geen concurrentieslag weten: “Ik heb gewoon een afspraak gemaakt met het bestuur van de OBM. Dat Univé de verzekerden nu rechtstreeks benadert, is volgens mij ontoelaatbaar.” Over de haalbaarheid van het plan van negen onderlingen, verenigd in de ‘PCV’, om een nieuwe onderlinge in Oostzaan op te richten, heeft Ruiter grote twijfels: “Het lijkt me sterk als de Verzekeringskamer daarmee akkoord zou gaan”.

Reageer op dit artikel