nieuws

Univé Stad en Land: meer winst bij afnemende premiegroei

Archief

Het brutopremie-inkomen van Univé Stad en Land steeg vorig jaar met 5,6% naar _ 11,3 (10,7) mln, zo blijkt uit het jaarverslag van de onderlinge uit Apeldoorn. Een geringere groei dan de 6,8% van 2004, die kan worden verklaard door het feit dat in 2005 geen indexering op de verzekerde waarden heeft plaatsgevonden.

De provisieopbrengst uit bemiddeling ging met 11% omhoog tot ruim _ 7,1 (6,4) mln. Het resultaat na belastingen bedroeg _ 5,3 (4,6) mln, een toename van 15,2% en de hoogste winst in 106 jaar, aldus het jaarverslag van (in 2005 nog) Univé Het Platteland. Vooruitlopend op een juridische herstructurering is de handelsnaam met ingang van 1 januari 2006 gewijzigd in Univé Stad en Land.
Sanering
Het grootste deel van het positieve resultaat is te herleiden uit een goed schadejaar, met een premie-/schadeverhouding van 15,4%, die de onderlinge zegt te danken te hebben aan het gevoerde acceptatiebeleid. Ten aanzien van de brandportefeuille is een sanering doorgevoerd van de grotere en risicovollere objecten en is het acceptatiebeleid erop gericht deze onevenwichtige risico’s als intermediair bij andere verzekeraars onder te brengen.
Ook stijgende koersen en navenant toegenomen beleggingsresultaten hebben een positief effect gehad op de cijfers. De toegerekende opbrengst uit beleggingen steeg met 48% naar _ 2,2 (1,5) mln. De bemiddelingsactiviteiten op het gebied van leven en pensioenen zijn met 30% gestegen en hadden eveneens een positieve invloed op het resultaat.
Premierestitutie
Ondanks een geringere aanwas van autoverzekeringen is de totale portefeuille gegroeid met bijna 14.000 polissen (6,3%) tot ruim 250.000. Het aantal klanten nam met 7,1% toe tot bijna 87.000, onder andere door de verkoop via internet. Ten opzichte van 2004 viel een groei van het aantal polismutaties via internet te constateren van 53%.
Al met al kunnen de ruim 41.000 brandleden van de onderlinge door het gunstige resultaat een premierestitutie van in totaal _ 2,2 mln tegemoet zien (20%) en zal aan pakketkorting _ 1,6 mln worden uitgekeerd.
Advieswinkel
Univé Stad en Land is voornemens de premietarieven voor brandverzekeringen in 2006 te verlagen. “We gaan met de verlaagde premie een gericht offensief openen ten aanzien van met name de eersteklas risico’s”, aldus het jaarverslag. Verder staat voor oktober dit jaar de opening van een grote advieswinkel in het centrum van Arnhem op de rol en is een intentieverklaring getekend voor de ontwikkeling van een nieuw hoofdkantoor in Apeldoorn, dat naar verwachting eind 2008 zal kunnen worden opgeleverd.

Reageer op dit artikel