nieuws

Univé Stad en Land gelooft in contact via advieswinkels

Archief

Univé Het Platteland, sinds begin dit jaar opererend onder de naam Stad en Land, gaat de komende jaren fors investeren in de uitbreiding van zijn distributienetwerk. Internet en maximaal twintig advieswinkels moeten de verkoopkracht van de organisatie versterken.

Univé Stad en Land (130 medewerkers) mag zich volgens algemeen directeur Jan Kamp de grootste en best presterende verzekeraar van de 35 regionale Univé-bedrijven noemen. Op dit moment bereidt Stad en Land een structuurwijziging voor. Na goedkeuring van de De Nederlandsche Bank zal Het Platteland als zelfstandig brandverzekeraar zijn activiteiten voortzetten; het bemiddelingsbedrijf Stad en Land werkt samen met zowel de eigen brandverzekeraar als andere verzekeraars.
Nieuwe polissen
Vanuit het hoofdkantoor in Twello wist de regionale verzekeraar de laatste drie jaar 40.000 nieuwe polissen te sluiten, waarvan 18.000 in het afgelopen jaar. De portefeuille telt nu 86.000 klanten en 300.000 polissen, waarvan 75.000 (brand)polissen voor eigen rekening en 225.000 polissen bij vijftien andere maatschappijen, somt Kamp op. “In Twello hebben we een ‘voordeurdichtheid’ van 76%. Dat wil zeggen dat 76% van alle huishoudens in dit dorp een of meer polissen bij ons heeft lopen. Zelfs in Apeldoorn, toch het bolwerk van Centraal Beheer, zitten we al op 30% . In Nijmegen is dat 5%, maar dat was twee jaar geleden nog geen half procent.”
Stad en Land, die binnenkort toetreedt tot de NVA, behoort daardoor meteen tot de grootste leden van de standsorganisatie.
Advieswinkels
Voor de komende jaren wil Univé Stad en Land de omvang fors uitbreiden door het maken van totaalklanten. Daartoe bedient de regionale verzekeraar zich van de traditionele verkoopmiddelen (telefoon/fax/direct-mail) maar ook van de eigen buitendienst, internet en modern geoutilleerde advieswinkels op tien plaatsen in het werkgebied dat zich uitstrekt van boven het Noordveluwse Hattem tot onder Nijmegen in Gelderland.
“Dichtbij de klant zitten’ is één van de kernwaarden van Univé Stad en Land”, benadrukt Kamp.
Hij voegt eraan toe dat het aantal advieswinkels in 2008 tot maximaal twintig moet zijn uitgebreid. Een van de nieuwe advieswinkels wordt geopend in Twello ter vervanging van het hoofdkantoor, dat zal worden verplaatst naar Apeldoorn. De eerste spa gaat daarvoor medio volgend jaar de grond in. “Eind 2008 moet het nieuwe pand klaar zijn”, aldus Kamp.
Kamp, afkomstig uit de retailmarkt, is groot voorstander van het winkelcconcept. “Ik geloof in laagdrempelige, transparante en klantvriendelijke advieswinkels. Klanten moeten zes dagen per week bij je kunnen binnenlopen. Met name door de toenemende verkoop van verzekeringen via internet wordt de klant anoniemer, vluchtiger en zal zich dus steeds lastiger laten binden. De noodzaak om te investeren in klantcontact wordt daardoor groter, te meer omdat de omloopsnelheid van producten zal toenemen”, aldus Kamp.
Internet
In vergelijking met de moordende concurrentie in de retailmarkt is de verzekeringsbranche nog betrekkelijk rustig, maar dat duurt niet al te lang meer, denkt Kamp. “De bedrijfstak is verwend. De noodzaak om elke dag te moeten excelleren, is minder groot dan in de retailmarkt. Maar internet zal hierin verandering brengen.”Het intermediair ligt daar – geheel ten onrechte – nog niet erg wakker van, ervaart Kamp. “Bij lezingen voor tussenpersonen stelde ik de vraag wie er last had van internet als verkoopkanaal. Zegge en schrijve één tussenpersoon, nota bene uit Zeeland, stak zijn vinger op. Dan zeg ik: intermediair slaap maar rustig verder…”
Volgens Kamp zal internet als verkoopkanaal voor met name de particuliere schademarkt een grote vlucht nemen, ten koste van het traditioneel werkende intermediair. Zijn eigen productiecijfers bewijzen dit. “In 2005 is 15% van de nieuwe productie via internet gesloten. Dat komt neer op enkele miljoenen premie op een totaal van zo’n _ 45 mln premie, exclusief zorgverzekeringen.” De internetverkoop omvat nog louter autoverzekeringen (“Er zijn er in 2005 vijfhonderd verkocht”), maar op termijn zullen daar ongetwijfeld brand- en andere schadeproducten bij komen, stelt Kamp.
Zorgverzekering
Op zorggebied verwacht hij dat Univé sowieso een groter marktaandeel zal realiseren. “Volgens de laatste onderzoeken zal 4% een andere zorgverzekeraar zoeken, maar ik verwacht dat uiteindelijk 12% in de komende maanden gaat switchen. Zelf heb ik dertig extra medewerkers ingehuurd voor advisering van klanten en belangstellenden. Twaalf medewerkers op het callcenter beantwoorden zes dagen per week twaalf uur per dag telefoontjes met verzoeken om informatie. Op speciale inloopavonden komen heel veel mensen. Allerern al in Twello kwamen op één avond 75 belangstellenden. Dat geeft wel aan dat de behoefte aan meer uitleg groot is. Men ziet vaak door de bomen het bos niet meer. Hier ligt dus ook een duidelijke taak voor het intermediair.”
Nieuw volmachtbedrijf en overname kantoren
Nog voor de zomer verwacht Univé Stad en Land onder dezelfde naam een eigen volmachtbedrijf te kunnen lanceren. De onderneming zal worden gehuisvest in het hoofdkantoor. “Vooralsnog willen we met twee of drie volmachten beginnen in de branches Varia en Leven, op voorwaarde dat er voldoende volume kan worden gerealiseerd”, aldus algemeen directeur Jan Kamp.
Hij zegt verder zes tot zeven assurantiekantoren in de regio te willen overnemen, en toe te voegen aan de eigen organisatie. “Te denken valt aan assurantiekantoren met tien of meer medewerkers van wie de eigenaar zich verplicht voelt om door te werken. Het gaat om ondernemers die wel van het vak houden en lekker bezig willen blijven, maar af willen van alle ballast aan wet- en regelgeving.”
De assurantieportefeuilles van deze over te nemen kantoren zullen in volmacht worden ondergebracht bij het op te richten assuradeurenbedrijf. “Op die manier wil ik een stuk inkoopkracht ontwikkelen”, aldus Kamp.
van Univé Stad en Land.”
advieswinkels geopend.

Reageer op dit artikel