nieuws

Univé introduceert uitgeklede naturapolis voor jongeren

Archief

Univé introduceert de Zekur-polis, een uitgeklede naturapolis vooral gericht op gezonde jongeren. De maandpremie bedraagt _ 56,78 per maand bij een eigen risico van _ 500. Dat is exclusief het wettelijk eigen risico van _ 150.

“Het is een complete basisverzekering die anders en goedkoper is dan alle andere basisverzekeringen. Door afspraken te maken met geselecteerde zorgaanbieders kan de premie laag blijven”, aldus Univé. “Wij noemen dat zorgkeuzebeloning: kies voor zorg die op dat moment goed voor u is en u wordt beloond, doordat de premie laag blijft. Bij planbare ziekenhuiszorg vragen we van de Zekur-houders dat ze naar een door ons gecontracteerd ziekenhuis gaan. Medicijnen kunnen alleen bij de Zekur-internetapotheek worden afgenomen en eventuele hulpmiddelen moeten verplicht worden afgenomen bij een van de twee gecontracteerde hulpmiddelenleveranciers.”
Univé heeft contracten gesloten met elf ziekenhuizen. Op dit moment kan een Zekur-verzekerde nog bij zijn eigen huisarts terecht, maar op termijn zal dat ook alleen kunnen bij geselecteerde gezondheidscentra.
Er is geen beperking bij spoedeisende hulp en topklinische zorg en een aantal bijzondere geneesmiddelen. Als een Zekur-verzekerde toch zorg geniet die niet binnen de afspraken valt, wordt daarvan 80% vergoed.
Naast de gewone Zekur-polis kan ook de Extra Zekur (basisverzekering + aanvullende verzekering) gesloten worden. Bij een eigen risico van minimaal _ 650 (inclusief _ 150 wettelijk eigen risico) bedraagt de maandpremie _ 70,23.
Kamervragen
SP-kamerlid Agnes Kant stelde meteen kamervragen aan minister Ab Klink (VWS). “Dit is een gevaarlijke stap naar tweederangs zorg voor mensen met een kleine portemonnee”, aldus Kant. Ook is de goedkope polis volgens Kant een aantasting van de solidariteit tussen jong en oud, gezond en ziek, en arm en rijk. “Jongeren zijn relatief gezonder dan ouderen, zij zullen makkelijker het risico nemen van een uitgeklede verzekering. Jongeren met gezondheidsproblemen krijgen die keuze uiteraard niet. Ten tweede zullen jongeren met weinig inkomen om financiële redenen de slechtere polis kiezen, waarmee ze straks zijn aangewezen op tweederangs zorg”, aldus Kant.
Klink liet via een brief weten dat de Zekur-polis een gevolg is van het nieuwe zorgstelsel “dat leidt tot nieuwe vormen van polissen”. Volgens Klink heeft toezichthouder NZA geconstateerd dat de Zekur-polis aan de spelregels voldoet. “Omdat er sprake is van selectieve contractering heeft de NZA extra gesprekken met de verzekeraar gevoerd en extra achtergrondinformatie opgevraagd om te kunnen vaststellen dat de zorgplicht wordt nageleefd. De NZA is tot de conclusie gekomen dat de zorgplicht voldoende wordt nageleefd, de selectieve contractering doet daar niets aan af”, aldus Klink.
De minister is verder van mening dat de Zekur-polis de solidariteit niet aantast. “Een scherpe premie vergroot de betaalbaarheid, ook voor mensen met lage inkomens. Hiernaast zijn de zorgplicht en de acceptatieplicht onverkort van toepassing. Dit betekent dat iedereen zich voor deze verzekering kan aanmelden en iedereen die zich aanmeldt recht heeft op alle zorgaanspraken uit het basispakket. Daarom vind ik ook niet dat er sprake is van een uitgeklede polis. Alle aanspraken uit de basisverzekering zijn erin opgenomen”, aldus Klink.

Reageer op dit artikel