nieuws

Univé gaat volwaardige levenpoot opbouwen

Archief

Univé Verzekeringen gaat in de komende jaren werken aan de opbouw van een volwaardig levenbedrijf. De levenpoot moet gelijkwaardig worden aan de zorg- en schadebedrijven van Univé. Univé Schade heeft zelfs een voorziening van f 15 mln getroffen om te helpen met de geplande jaarlijkse groei van het levenbedrijf met 25%.

Tijdens de presentatie van de jaarcijfers rekende Univé-hoofddirecteur Reent van Klinkenberg voor dat het jaarlijkse premie-inkomen van het levenbedrijf over een aantal jaren op ongeveer één miljard gulden moet liggen. “Wij hebben met 1,4 miljoen huishoudens een zakelijke relatie. Daar past een dergelijk premie-inkomen bij.” Het huidige premie-inkomen van f 62 (53) mln is volgens Van Klinkenberg te verwaarlozen.
Volgens collega-directeur Thijs Meinders moet Univé Leven de derde, gelijkwaardige poot van het bedrijf worden. “Volgens ons is de geplande groei vooral mogelijk onder onze eigen verzekerden.” Voor de ambitieuze plannen is f 15 mln gereserveerd, afkomstig van het schadebedrijf. Later dit jaar hoopt Univé nieuwe producten te introduceren: een gezins-, een spaar- en een uitvaartverzekering.
Beleggingsverzekeringen zijn niet in de maak. Meinders: “Natuurlijk is er in de afgelopen jaren een geweldige boom geweest in die markt. Maar wij verwachten een normalisatie van die groei. Wij zullen voorlopig dus geen unit-linked- of universal-lifeproducten gaan voeren. Tenzij onze verzekerden daar nadrukkelijk om vragen.”
Zaaien
Oogsten en zaaien, is het motto in het Univé-jaarverslag. Zaaien heeft de coöperatieve verzekeraar in de afgelopen jaren vooral gedaan door omvangrijke reorganisaties. Het resultaat is een divisiestructuur waarbij de activiteiten zijn verdeeld naar vestiging. In Zwolle werken 350 mensen voor het Univé-concern en het levenbedrijf. Zij betrekken in november het nieuwe hoofdkantoor aan de IJsselallee in Zwolle.
In Alkmaar (430 medewerkers) en Kerkrade (70) is de divisie Zorg ondergebracht. De divisie Schade (en brand) is geconcentreerd in Assen (450 medewerkers). Voor de 85 bij Univé aangesloten Onderlingen werken in totaal 900 mensen. De Onderlingen bemiddelen voor het moederbedrijf en verzekeren zelf de brandrisico’s, welke (deels) worden herverzekerd door Univé Her en Stormher.
Als gevolg van de nieuwe divisiestructuur zijn inmiddels 350 medewerkers met hun functie meeverhuisd. “De reorganisatie is een jaar eerder afgerond dan gepland”, aldus Van Klinkenberg. “En naar ieders tevredenheid. Het is nu tijd om de efficiencyvoordelen te benutten.” Univé wil daarmee vooral de kosten drukken. Of zoals Van Klinkenberg het noemt: “We willen ons kostenleiderschap in de verzekeringsmarkt zeker stellen.”
Oogsten
De oogst lijkt al voor een deel in 1996 te zijn binnengehaald. De centrale Univé-organisatie zag het resultaat voor belastingen met bijna 45% stijgen naar f 81 (56) mln. De zelfstandige Onderlingen boekten een overschot van f 40 (36) mln. Geschoond van dubbeltellingen kwam het brutoresultaat uit op f 114 (82) mln en de nettowinst op f 66 (51) mln.
Om het coöperatieve karakter te benadrukken, keert Univé f 40 mln aan de verzekerden.
Auto
Oogsten deed Univé vorig jaar eindelijk weer eens met de portefeuille motorrijtuigen, waaruit de diefstaldekking voor bromfietsen is geschrapt. Univé, de tweede autoverzekeraar van ons land, behaalde bij een premie-inkomen van f 476 (451) mln een positief resultaat van f 27,2 mln, waarvan f 21,9 voor de cascoverzekeringen. Een scherpe resultaatverbetering, na verliezen van f -9,5 mln in 1995 en zelfs f -47,2 mln in 1994.
Aan premieverlagingen wil de maatschappij nog niet denken. “Eén zwaluw maakt nog geen zomer”, verklaarde Meinders. “En we willen ook waken voor een jojo-effect.”
De resultaatverbetering schrijft Univé voornamelijk toe aan minder schade- en diefstalmeldingen.
In het jaarverslag noemt Univé nog een opmerkelijke reden voor de afname van het aantal schademeldingen: de toegenomen verkeersdrukte. Meinders: “Onze redenering is: des te meer files, des te minder schades. Alleen bij het aansluiten in de rij is het even uitkijken.”
Univé spreekt zijn bezorgdheid uit over met name het wetsvoorstel risico-aansprakelijkheid, dat voetgangers en fietsers wil beschermen tegenover bestuurders van motorrijtuigen. “Univé is voorstander van een verkeersverzekering waarbij de aansprakelijkheid voor personenschade wordt vergoed door de eigen verzekeraar. Oftewel, als een verzekerde van Univé wordt opgezadeld met personenschade, dan keert Univé zelf uit alvorens de schade te verhalen op de verzekeraar van de tegenpartij.”
Het probleem is dat collega-verzekeraars vanwege de grote consequenties – bijvoorbeeld nieuwe premiestructuur – niet staan te juichen voor dit idee. “Univé echter meent dat op deze manier de belangen van leden-verzekerden het beste worden gewaarborgd. Slachtoffers kunnen snel geholpen worden”, aldus het jaarbericht.
Schade/Zorg
Dankzij de sterk verbeterde autoportefeuille liet Univé Schade een aanzienlijk beter technisch resultaat zien: f 53 (5) mln. Alle branches droegen bij aan dit resultaat. Univé Zorg zag het premie-inkomen verder stijgen naar f 1,2 (1,1) mld, waarvan f 780 (720) afkomstig van ziekenfondsverzekerden. Het resultaat voor belastingen bleef f 33 mln.
Thijs Meinders: “Des te meer files, des te minder schades.” Univé 1996 1995 (x f mln) brutopremies 1.923 1.810 wv. (storm)Her 65 61 Leven 62 53 Zorg 1.162 1.115 Schade 554 507 Onderlingen 145 135 geboekte premie schade 566 531 wv. motorrijtuigen 477 451 ongevallen/ziekte 39 34 brand 8 7 aansprakelijkheid 25 23 overig 16 15 brutoresultaat 114 82 wv. (storm)Her 11 14 Leven 3 4 Zorg 33 33 Schade 34 5 Onderlingen 40 36 technisch resultaat schade 54 5 wv. motorrijtuigen 27 -10 ongevallen/ziekte 16 8 brand 2 1 aansprakelijkheid 2 -2 overig 7 7 bedrijfskosten 181 151 wv. provisie 48 41 nettowinst 66 51 eigen vermogen 928 818 aantal medewerkwers (fte) 1.145 1.081
De cijfers van de 85 bij Univé aangesloten Onderlingen zijn schattingen. De twee totalen (brutopremies en brutoresultaat) zijn gecorrigeerd voor dubbeltellingen tussen de Onderlingen en Univé (storm)Her.

Reageer op dit artikel