nieuws

Univé en VGZ weer in gesprek

Archief

Univé en zorgverzekeraar VGZ willen opnieuw gaan samenwerken. Bijna vier jaar geleden werden eerdere fusiebesprekingen tussen beide maatschappijen stopgezet. Die gesprekken zijn onlangs weer gestart. Een coöperatie met 4,2 miljoen zorgverzekerden is in de maak.

“We oriënteren ons op de markt en VGZ-IZA is daarbij een van de mogelijke samenwerkingspartners”, zegt Univé-woordvoerder Herbert Heuvink. Hij erkent vervolgens dat VGZ nu nog de enige gesprekspartner is. “De samenwerking kan alle vormen aannemen.”
VGZ erkent eveneens dat de gesprekken opnieuw worden gevoerd. “Enkele jaren geleden was er onvoldoende toegevoegde waarde. We bekijken of dat nu anders is; er is veel veranderd”, zegt woordvoerder Bert Rensen. Univé-topman Edwin Velzel zei anderhalf jaar geleden dat “de benodigde inspanningen niet opwogen tegen de veronderstelde voordelen in de eerste jaren na de fusie”.
Coöperatie
Medio 2004 ruilde Univé zijn bestaan als onderlinge in voor dat van een coöperatie. Onder die coöperatie hangen naamloze vennootschappen voor de schade- en zorgverzekeringen. Velzel verklaarde toen dat die stap niet was bedoeld om een verkoop of fusie te vereenvoudigen.
VGZ kent, samen met IZA en Trias, eveneens de status van coöperatie. Met naar schatting 3,4 miljoen verzekerden is het de grootste zorgverzekeraar van het land, voor Achmea (2,9 miljoen) en CZ (inclusief OZ 2,6 miljoen).
VGZ brengt zelf 2,2 miljoen verzekerden in, ambtenarenverzekeraar IZA nog eens 750.000 en Trias 365.000. Daar komt de vorig jaar ingelijfde portefeuille van De Goudse bij (70.000). Verder claimt VGZ-IZA-Trias bij de intrede van de basisverzekering 100.000 nieuwe verzekerden te hebben verwelkomd.
De zorgportefeuille van Univé telde een jaar geleden 835.000 verzekerden. VGZ en Univé zouden samen goed zijn voor een premieomzet van _ 2,1 mld, waarvan ruim driekwart uit zorgverzekeringen.

Reageer op dit artikel