nieuws

Univé Auto uit het slob

Archief

De autoportefeuille van Univé Verzekeringen, de tweede autoverzekeraar van ons land, is uit het slob gekomen

Na een resultaat van ruim f -47 mln in 1994 volgde in 1995 een herstel naar minder rode cijfers: f -9,5 mln. Vorig jaar werd eindelijk weer een positief resultaat geboekt, en wel van liefst f 27,2 mln. Univé geeft daarmee extreem de trend in de Nederlandse autoverzekeringsmarkt weer.

Reageer op dit artikel