nieuws

Unigarant gaat schade online en automatisch afhandelen

Archief

Unigarant gaat als eerste verzekeraar over op het automatisch afhandelen van zaakschademeldingen met behulp van het softwarepakket Certigo, dat is ontwikkeld door Netaspect in Dordrecht.

Assurantietussenpersonen kunnen vanaf begin dit jaar online kleine zaakschades melden, die dan automatisch worden afgehandeld. Het systeem, dat bij Unigarant DSA (Directe Schade Afhandeling) wordt genoemd, is in staat schadeclaims te controleren, te beoordelen of er dekking is, er een uitkering aan te koppelen en die te vertalen naar een daadwerkelijke betaling.
“Het is de bedoeling dat 80% van de minder complexe zaakschademeldingen door het systeem automatisch wordt afgehandeld”, aldus de woordvoerder. “Er zijn uiteraard wel eisen opgesteld waaraan deze schademeldingen moeten voldoen. Bij de online behandeling van reisschades hebben wij vooralsnog een limiet van _ 2.000 als criterium gesteld. Maar bijvoorbeeld ook dat er geen sprake mag zijn van zwaar lichamelijk letsel of overlijden en dat de ANWB Alarmcentrale niet behoeft te worden ingeschakeld.” Na een succesvolle pilot start Unigarant met reis- en fietsverzekeringen. Op termijn worden daar ook de andere schadeverzekeringen aan toegevoegd.
Overigens is Unigarant niet de eerste verzekeraar die de stap zet naar online schadeafhandeling. Vorig jaar juni introduceerde De Noordhollandsche van 1816 een eigen systeem, opgebouwd uit drie onderdelen: het SchadeSnelCircuit, het Digitaal Schademelden en de Schade Statusinformatie.

Reageer op dit artikel