nieuws

Unigarant gaat All Travels Card aanpassen

Archief

ANWB-dochter Unigarant gaat de nieuwe ‘semi-doorlopende’ reisverzekering All Travels Card (ATC) aanpassen voor het deel van haar distributiekanaal dat niet beschikt over een SER-inschrijving. Het betreft volgens Unigarant een gering aantal reisbureaus.

De aanpassing van de kort geleden geïntroduceerde reisverzekering is nodig, omdat de Economische Controledienst (ECD) is teruggekomen op haar standpunt ten aanzien van de ATC.
De ECD kwam eerder op basis van correspondentie met Unigarant tot de conclusie dat de ATC een aflopende reisverzekering is. Uit publicaties in AM bleek het doorlopende karakter van de verzekering, waarna de ECD haar standpunt alsnog wijzigde.
In de aangepaste versie van Unigarant is de doorlopende aard van de ATC verwijderd. Hierdoor wordt het het verkopende reisbureau onmogelijk gemaakt om de klant via het reisverzekeringsproduct aan zich te binden. Over enkele weken wordt het veranderde product ge(her)introduceerd bij de betreffende reibureaus. Op dit moment wordt het nog getoetst door de ECD.
Dreigement
Collega reisverzekeraar Elvia zegt de hand te hebben gehad in de plotselinge ommezwaai in het standpunt van de ECD ten aanzien van de ATC.
Commercieel directeur Ton Kenter: “Ik heb de ECD een brief gestuurd met de mededeling dat wij eveneens zouden overgaan tot het voeren van een vergelijkbaar doorlopend reisverzekeringsproduct voor reisbureaus, indien er niet binnen veertien dagen een uitspraak van de controledienst zou liggen. Een dag later belde het hoofd van de juridische dienst om te melden dat ze hun standpunt gingen wijzigen”.
De ECD ontkent dat de brief van Elvia van enig invloed is geweest.

Reageer op dit artikel