nieuws

Unigarant en UVM realiseerden vorig jaar kleine omzetstijging

Archief

Unigarant en UVM hebben vorig jaar beide hun omzet licht zien stijgen in een stagnerende markt, zo meldt het gezamenlijke financieel jaarverslag over 2005. Het accent voor beide ANWB-dochters lag op productinnovatie en kostenbeheersing.

“Internet wordt voor schadeverzekeringen steeds belangrijker. (…) Voor Unigarant betekent dit dat wij onze multi-channelbenadering zodanig uitbreiden dat de distributie zowel traditioneel als elektronisch kan plaatsvinden, afhankelijk van de keuze van de klant,” aldus Unigarant-directeur Rob Kamphuis in het jaarverslag. Groeikansen en afzetmogelijkheden ziet hij met name in merkpolissen voor auto- en bromfietsverzekeringen. In dit kader refereert hij aan de overeenkomsten met enkele automerken en de samenwerking met Tomos en Peugeot.
SalesGarant, het extranet van Unigarant, werd in 2005 veelvuldig gebruikt: ruim 47% van de nieuwe verzekeringen is door het intermediair via SalesGarant gesloten, zo meldt het verslag.
Resultaten
Unigarant boekte vorig jaar met _ 280 (266) mln 5,3% meer brutopremieomzet. Eigenrisicodrager UVM had daarin een aandeel van _ 161,6 (153,3) mln, waarvan voor eigen rekening _ 97,9(89,7) mln. Het brutoresultaat verbeterde met ruim 10% naar _ 28,5 (25,8) mln, waarvan _ 15,3 (13,0) mln voor UVM.
Het technisch resultaat van de transportverzekeringen van risicodrager UVM, dat in 2004 nog in de rode cijfers belandde, kwam vorig jaar weer nipt aan de goede kant van de streep uit.
Unigarant incasseerde in 2005 een provisie-inkomen van _ 102,8 (97,8) mln, waarvan _ 58,6 (56,1) mln werd doorgegeven aan het intermediair waarmee zaken wordt gedaan. De kosten beliepen _ 31,8 (29,6) mln, waardoor een brutoresultaat van _ 13,2 (12,8) mln uit de bus kwam. De nettowinst van _ 8,7 (8,5) mln werd dit jaar als dividend uitgekeerd aan aandeelhouder ANWB.
UVM
2005 2004
(in _ mln)
Brutopremie 161,6 153,3
w.v.
Ongevallen/ziekte 22,4 21,9
Motor 45,4 42,0
Transport 10,6 9,3
Brand 50,1 47,6
Overige varia 33,1 32,6
Technisch resultaat 12,5 10,9
w.v.
Ongevallen/ziekte 2,4 3,1
Motor 3,0 1,8
Transport 0,1 -0,1
Brand 6,0 5,2
Overige varia 1,6 1,0
Bedrijfskosten 36,9 32,5
Nettoresultaat 10,6 8,6

Reageer op dit artikel