nieuws

Unigarant en UVM in beweging

Archief

Bij volmachtbedrijf Unigarant en haar ‘papieren’ risicodrager UVM in Hoogeveen was vorig jaar veel beweging. Beide ANWB-dochters groeiden vorig jaar niet alleen substantieel, maar voerden tevens vernieuwingen door in organisatie en producten.

De omzet Unigarant/UVM (179 medewerkers) nam met 18% toe tot f 306 (260) mln, waaronder f 118,0 (104,4) mln aan provisies. Van deze provisie-omzet werd door Unigarant f 67,0 (59,3) mln doorgesluisd naar het intermediair, zodat de provisie eigen behoud uitkwam op f 51,1 (45,1) mln. De kosten van Unigarant stegen naar f 39,8 (34,8) mln. Het bedrijfsresultaat kwam uit op f 11,3 (10,3) mln. De nettowinst van het volmachtbedrijf steeg naar f 7,9 (7,2) mln.
Fietsverzekering
Als marktleider heeft Unigarant haar assortiment fietsverzekeringen vorig jaar vernieuwd en gekoppeld aan een nieuwe premiestructuur. Deze premiestructuur voor drie regio’s werd vastgesteld na doorlichting van ruim een miljoen polissen. Polishouders in Noord-Oost Nederland en Zeeland betalen minder premie; in de grote steden is het premietarief sterk omhoog gegaan.
Verder werd ingespeeld op de groei van duurdere recreatiefietsen (vanaf f 2000) door de lancering van een daarop afgestemd product: het Fiets Select Plan.
De marketingafdeling werd gereorganiseerd. Na het invoeren van een papierloos kantoor is de volgende stap gezet naar een volledig digitale verwerking. Dit bevordert de dienstverlening en leidt tot kostenbesparing, aldus Unigarant.
Eind vorig jaar is een heroriëntatie gestart op het schade-afhandelingsproces. Herstructurering van dit proces en afdeling zijn in gang gezet.
UVM
De brutopremie van risicodrager UVM steeg vorig jaar naar f 178,1 (161,2) mln, waarvan f 94,0 (84,3) mln voor eigen rekening.
De bedrijfskosten groeiden naar f 74,9 (72,0) mln. Na aftrek van provisies uit assurantiebemiddeling en winstdeling herverzekeraars van f 40,2 (37,7) mln resulteerde een kostensaldo van f 34,7 (34,2) mln. Het technisch resultaat steeg licht tot f 12,7 (12,5) mln. De brutowinst nam toe tot f 14,8 (14,2) mln; de nettowinst tot f 9,6 (9,2) mln. UVM 1999 1998 (in f mln) brutopremie 178,1 161,2 w.v. ongevallen/ziekte 30,7 28,2 motorrijtuigen 12,1 10,7 transport 7,5 6,8 brand 80,3 74,2 overige varia 47,6 41,4 technisch resultaat 12,7 12,5 w.v. ongevallen/ziekte 3,3 3,5 motorrijtuigen 0,2 0,8 transport 1,0 0,5 brand 6,8 7,1 overige varia 1,3 0,5 nettowinst 9,6 9,2 medewerkers 179 167

Reageer op dit artikel