nieuws

Unigarant biedt veel keuzes in vernieuwde caravanverzekering

Archief

Een maximale keuzevrijheid voor de consument. Dat heeft voorop gestaan bij de ontwikkeling van de nieuwe caravanverzekering van Unigarant. De ANWB-dochter stelde bij de introductie, dat deze verzekering voor het intermediair een krachtig wapen tegen direct-writers betekent.

Uit onderzoek onder 650 bezitters van caravans en vouwwagens is Unigarant gebleken, dat de ‘caravanners’ vaak niet weten welke risico’s wel en welke niet gedekt zijn. Ook kwam naar voren dat het merendeel van de vouwwagenbezitters en vooral bezitters van oudere toercaravans zich niet tegen alle risico’s willen verzekeren.
Die laatste categorieën verzekerden hebben dus al een uitgesproken voorkeur voor een keuzepakket. Voor alle andere caravanbezitters betekent de nieuwe product-aanpak dat zij zich nu bewust worden van de gedekte en ongedekte risico’s, omdat zij immers moeten kiezen.
Basisdekking
De Caravan Opbouw Verzekering van Unigarant kent overigens wel een algemene basisdekking. Deze biedt soelaas voor de gevolgen van:
verkeers- en stallingsschades;schade door brand;vandalisme;braakschade;schade door natuurgeweld;eigen gebrek (niet bij verzekering tegen dagwaardedekking).Als de caravan tijdens of aan het begin van de vakantie door de bovengenoemde schade-oorzaken uitvalt, heeft men voor maximaal dertig dagen recht op een gratis vervangende caravan of mag men een andere accommodatie huren tot f 150 per dag. Als de vakantie terstond wordt afgebroken, bestaat recht op f 50 per dag als vergoeding voor de niet-genoten vakantiedagen (tot een maximum van f 500).
Opties
De basisdekking kan worden uitgebreid met een of meer van de volgende opties:
neerslag- en stormdekking (hierbij gaat het om schade door hagel, regen, sneeuw of storm);diefstaldekking (hierbij geldt als dekkingsvoorwaarde dat de caravan op het moment dat deze zonder toezicht wordt achtergelaten, voorzien is van een door VIP (Verzekeraars Instituut voor Preventie) en TNO goedgekeurd disselslot of wielklem. Als de caravan bij diefstal aantoonbaar van een disselslot of wielklem was voorzien, wordt er geen eigen risico (f 150) toegepast.rechtsbijstanddekking (omdat het in de praktijk niet altijd even duidelijk is wie of wat schuldig is aan een ongeval met een caravan, kan de bezitter soms in gecompliceerde juridische kwesties verzeild raken. Deze dekking omvat verkeers-, straf- en contractrechtsbijstand in binnen- en buitenland. De vaste jaarpremie bedraagt f 17,50.Verzekerde waarde
Met betrekking tot de verzekerde waarde, heeft de klant de keuze uit drie mogelijkheden:
– tien jaar nieuwwaardedekking (te sluiten voor caravans van ten hoogste drie jaar oud);- vijf jaar nieuwwaardedekking (te sluiten voor caravans van ten hoogste twee jaar oud);- dagwaardedekking;Aan- en bijbouwsels, zoals voortenten, luifels en antennes kunnen worden verzekerd door de waarde daarvan op te tellen bij de nieuwwaarde van de caravan. Vouwwagens kunnen niet worden verzekerd tegen tien jaar nieuwwaarde; bagagewagens kunnen uitsluitend worden verzekerd tegen dagwaarde.
De inventaris/inboedel kan apart worden meeverzekerd tegen onder andere brand en diefstal. Het gaat hierbij om de losse inventaris die niet door de fabrikant is meegeleverd.
No-claimkorting
Bij het aangaan van de verzekering biedt Unigarant een opstapkorting van 10%. Via 15% respectievelijk 20% kan na drie jaar de maximale no-claimkorting van 25% worden bereikt. Wie dit maximum heeft bereikt, blijft na één schadeclaim toch nog 10% korting genieten.

Reageer op dit artikel