nieuws

Uniformering van certificatenstructuur inbraakbeveiliging leidt

Archief

tot tweespalt

Afgelopen mei is de Stichting Borg opgericht. De Stichting is een samenwerkingsorgaan van het Verbond van Verzekeraars, bedrijven uit de beveiligingsbranche en de overheid. In oktober zullen zij tijdens de vakbeurs Security ’95 een nieuwe uniforme certificatiestructuur voor inbraakbeveiliging introduceren.
Op basis van deze nieuwe structuur zal vanaf 1 november 1995 een door de Stichting Borg erkend technisch beveiligingsbedrijf – na het nemen van alle beveiligingsmaatregelen – een Borg-beveiligingscertificaat kunnen afgeven aan de klant. Het certificaat zou het totale gebied van zowel organisatorische, mechanische als elektronische maatregelen omvatten. Stichting Borg meent dat de uniforme structuur, naast duidelijkheid, een eerlijke vorm van onderlinge concurrentie bied omdat alle beveiligingsbedrijven zich aan dezelfde kwaliteitseisen zullen moeten houden en dezelfde keuring dienen te ondergaan.
De heer C. Knulst, secretaris van de Vereniging van Europese Beveiligingsbedrijven (VEB) ziet echter niets in de ideeën van de Stichting Borg.
Hoge kosten
Met name de keuringen vormen de inzet van discussie. Knulst stelt dat de kosten die de keuringen zoals Stichting Borg ze voor ogen heeft te hoog zullen zijn voor de kleine- tot middelgrote bedrijven. Knulst meent dat het keuringssysteem waarmee zijn eigen vereniging werkt veel minder kostbaar is omdat de bedrijven zelf keurmeesters in dienst hebben. Dit zou betekenen dat er al een strenge controle tijdens de aanleg van de beveiligingsinstallaties plaatsvindt. De Stichting Borg denkt dat haar opzet de onafhankelijkheid van de keurende instanties beter waarborgd omdat dit niet door de bedrijven zelf wordt geregeld; de kosten zullen ook wel meevallen, aldus een woordvoerster.
Zowel de VEB als de Stichting Slotencertificaat zijn beiden naast o.a. het Verbond van Verzekeraars actief geweest in de Coördinatie Commissie Beveiliging van waaruit pogingen zijn gedaan om een landelijke certificatie-organisatie in het leven te roepen. Volgens Knulst zijn deze pogingen echter liederlijk mislukt en heeft de VEB samen met de Stichting Slotencertificaat afstand genomen van de door Stichting Borg gepresenteerde structuur. Knulst: “Als reactie hierop heeft het Verbond van Verzekeraars, na bijna veertien jaar participatie zonder wanklank in de Stichting Slotencertificaat, iedere samenwerking met deze Stichting beëindigd”.
Verbaasd
Wilma van Wensum, woordvoerster van het Verbond van Verzekeraars stelt dat het Verbond hogelijk verbaasd is over de uitspraken van het VEB en de Stichting Slotencertificaat. “We hebben jarenlang geprobeerd om tot een landelijke samenwerking te komen, toen dit bijna bleek te lukken zijn de VEB en Stichting Slotencertificaat uit het overleg gestapt. Het Verbond van Verzekeraars voelde zich toen genoodzaakt om de samenwerking met VEB en de Stichting Slotencertificaat te stoppen. In tegenstelling tot wat het persbericht van de VEB en de Stichting Slotencertificaat impliceert, is er geen sprake van dat wij zomaar de samenwerking met hun hebben opgezegd, alles is in redelijk overleg gegaan.” Knulst kondigt aan dat de VEB en de Stichting Slotencertificaat hun eigen certificatie-organisatie zullen gaan oprichten. “Iedereen uit de branche kan hier lid van worden en wij zijn ook bezig met onderhandelingen met de politie en met de verzekeraars. Per slot van rekening vertegenwoordigen wij 50% van alle bedrijven uit onze branche,” aldus Knulst.
Van Wensum stelt dat deze bedrijven niet meer dan 10% van de totale omzet in de branche in handen hebben.

Reageer op dit artikel