nieuws

Unie wil gescheiden cao-onderhandelingen

Archief

De Unie BLHP is een groot voorstander van gescheiden onderhandelingen over een cao voor de binnendienst en de buitendienst. De vakbond heeft dit schriftelijk aan het Verbond van Verzekeraars laten weten.

In het schrijven aan de werkgeversdelegatie van het Verbond van Verzekeraars merkt de Unie BLHP op, dat voor de buitendienst een aparte cao geldt, maar dat in het onderhandelingstraject “weinig aandacht is besteed” aan werknemers in de buitendienst. “Dit speelt al vele jaren” aldus de werknemersorganisatie. Zij pleit voor aparte data voor cao-onderhandelingen voor zowel de binnendienst als voor de buitendienst.
Instemming Unie-leden
De helft van de bijna 1.100 leden van de Unie BLHP werkzaam in de buitendienst van verzekeraars heeft inmiddels ingestemd met het vorige maand bereikte akkoord over een tweejarige cao tot 1 april 1996.
De uitkomst van het cao-overleg wordt door de Unie “weinig bevredigend” gevonden, maar om de belangen van de buitendienstmedewerkers te kunnen behartigen, is besloten definitief in te stemmen met het akkoord. De vakbond doelt daarbij op onderzoeken die zullen plaatsvinden naar beloningssystemen en naar de wijze waarop de vut moet worden vervangen door flexibele pensioneringsvormen. Ook bij reorganisaties acht de vakbond zijn inbreng van groot belang.

Reageer op dit artikel