nieuws

Uitwisseling autogegevens met Baltische staten

Archief

Minister A. Jorritsma van Verkeer en Waterstaat heeft tijdens haar vijfdaagse bezoek aan de Baltische staten belangrijke overeenkomsten getekend, die de opsporing van gestolen auto’s moeten verbeteren.

De overeenkomsten voorzien in een structurele uitwisseling van autogegevens tussen Nederland en de drie Baltische staten Estland, Letland en Litouwen. De Baltische autoriteiten zullen voortaan alle Nederlandse voertuigen, die voor herregistratie of doorvoer naar Rusland worden aangeboden, controleren met het registratiesysteem van het RDW Centrum voor voertuigtechniek en informatie (voorheen Rijksdienst voor het Wegverkeer).
Met dit RDW-systeem, getiteld European Car and drivinglicense Information System (Eucaris), kunnen alle deelnemende landen in elkaars registratie kijken. Naast Nederland en nu dus de Baltische staten zijn ook België, Luxemburg, Groot Brittanië en Tsjechië op het systeem aangesloten. Duitsland en Hongarije volgen binnenkort.

Reageer op dit artikel