nieuws

Uitvaartverzekeraars verkopen steeds meer via internet

Archief

Internet zit als verkoopkanaal duidelijk in de lift bij uitvaartverzekeraars. Exemplarisch zijn de resultaten van Monuta die verwacht dat er eind dit jaar rond de _ 22 mln via internet is afgezet. De premiestijging in deze branche is evenals vorig jaar beperkt en beweegt zich tussen de 0% (Aegon en Yarden) en de 3,6% (Dela)

Het bedrag van _ 22 mln dat Monuta omzet, betekent een stijging van 50% ten opzichte van 2005. Van de meer dan 2.500 tussenpersonen die voor Monuta werken, zijn er nu 1.000 die gebruik maken van Monuta Insite, de internetmodule van het bedrijf.
Ook bij Dela is er sprake van een toename van de verkoop via internet. Het bedrijf verwacht dat er dit jaar in totaal 9.000 aanvragen voor nieuwe verzekeringen via internet binnen te krijgen.
Aegon Nabestaanden verkoopt nog niet via internet. “Er wordt momenteel wel naar de mogelijkheden op dit gebied gekeken, waarbij we de rol van het intermediair niet uit het oog willen verliezen”, meldt het bedrijf.
Bij Yarden is weliswaar de verkoop via de eigen internetsite bescheiden, maar de afzet via het intermediair dat gebruik maakt van de eigen ‘frame-in-frame’- toepassing van het bedrijf begint heel aardig te lopen, aldus Hans Croes van Yarden.
Ardanta ten slotte, wil niet zeggen hoeveel er via het internet wordt verkocht, omdat deze cijfers alleen in Fortis-verband worden gecommuniceerd.
Geringe premiestijging
De premiestijgingen bij de uitvaartverzekeraars zijn betrekkelijk gering. Yarden heeft voor 2007 zelfs helemaal geen premieverhoging gepland. Wij hebben in 2006 voor het ATP-kanaal en de loondienstorganisatie nieuwe producten ontwikkeld, meldt het bedrijf. Deze producten werken met een vaste premie. De indexatie is geregeld via een dekking tegen onder-
verzekering als gevolg van een stijging van de uitvaartkosten.
Bij Aegon Nabestaanden wordt de premie voor 2007 niet verhoogd, meldt het bedrijf.
Ardanta indexeert elk jaar de polissen aan de hand van de consumentprijsindex van het CBS, op dit moment 0,9%. De werkelijke verhoging per polis hangt ook af van de leeftijd van de verzekerde.
De premieverhoging bij Delakomt uit op 3,66%. Hiermee wordt de pakketwaarde en de premie aangepast. Binnen het pakket is het vrij besteedbaar bedrag verhoogd naar _ 414. Bij Monuta stijgt de premie met 2,5%.
Verkochte polissen
Dela is koploper wat het aantal verkochte polissen betreft. De marktleider verwacht via verschillende verkoopkanalen 71.500 polissen te verkopen. Het gaat hier om 135.000 verzekerden. Hierbij is de verkoop via de joint-venture Dela-RVS niet meegenomen. Deze joint venture verkoopt naar verwachting dit jaar 11.000 polissen (17.000 verzekerden).
Aegon Nabestaanden meldt dat de productiecijfers vrijwel gelijk zijn aan 2005. Aegon verkocht in 2005 2.326 nieuwe polissen.
Monuta verwacht dat de productie ten opzichte van 2005 met 10% zal stijgen. Voor het intermediaire kanaal wordt zelfs een stijging van 20% verwacht.
Yarden denkt dit jaar via verschillende distributiekanalen ongeveer 35.000 polissen te gaan verkopen. De prognose is dat de teller van de nieuwe productie voor 2006 op ongeveer _ 150 mln nieuw verzekerd kapitaal zal uitkomen.”Wij zijn met name blij dat de verkoop via tussenpersonen na de introductie van ons nieuwe ATP-product goed goed op gang begint te komen”, aldus Yarden.
Ardanta ten slotte kan geen cijfers noemen over het aantal verkochte polissen, omdat deze alleen geconsolideerd worden gecommuniceerd in Fortis-verband.

Reageer op dit artikel