nieuws

Uitvaartverzekeraar Monuta sticht buitendienstbureau voor intermediair

Archief

Tussenpersonen die samenwerken met Monuta en/of NVG kunnen hun portefeuille (natura-)uitvaartverzekeringen een krachtige impuls geven door een beroep te doen op een nieuw ‘uitzendbureau’.

Monuta heeft om de verkoop via het intermediair te stimuleren de organisatie Rent-a-Sales Force (RSF) in het leven geroepen. RSF kan helpen bij doelgroepsegmentatie van bestanden van het intermediair, mailings versturen en de follow-up verzorgen met telemarketing en persoonlijk advies.
De buitendienst van RSF omvat mensen die zijn gespecialiseerd in uitvaartzorg en uitvaartverzekeringen. RSF, dat opereert vanuit het hoofdkantoor van Monuta, telt nu vier adviseurs en wil uiteindelijk naar tien tot vijftien buitendienstmedewerkers, die landelijk kunnen worden ingezet.
De honorering geschiedt op basis van verdeling van de aan het betrokken intermediair toekomende provisie. De precieze verdeling is onderwerp van overleg en bijvoorbeeld mede afhankelijk van de mate waarin het intermediair een deel van de voorbereidende activiteiten/kosten (bestandensegmentatie en mailings) voor zijn rekening neemt.
Volwaardiger product
Volgens Monuta wordt een (natura)uitvaartproduct voor het intermediair steeds belangrijker. Enerzijds komt dit door het veranderende belastingstelsel, waardoor het intermediair op andere wijze haar relaties zal willen binden, en anderzijds omdat het taboe om over uitvaart te praten steeds meer verdwijnt.
Gelet op de kostenstijging van een uitvaart wordt de betrokken verzekering een steeds volwaardiger product, aldus Monuta. “Klanten ervaren in toenemende mate dat een uitvaart om meer gaat dan alleen de financiering. De zorg en het gemak rondom de regeling worden belangrijker; mensen willen een meer eigen uitvaart dan een standaard uitvaart.”
Omschakeling
Monuta wijst er op dat van de Nederlandse bevolking amper 60% verzekerd is voor een uitvaart; de meesten overigens voor een ontoereikend bedrag. “Andere aanbieders zien ook mogelijkheden op dit segment en zullen zich meer gaan richten op (natura)uitvaart”, waarschuwt de maatschappij.
Een praktisch probleem voor veel assurantiebemiddelaars is, dat het verkopen van uitvaartpolissen een omschakeling in hun marktbewerking vergt. Monuta: “Verkoopkracht inzetten op (natura)uitvaart is men niet gewend en de adviseur is daarvoor ook vaak niet opgeleid. Mede gelet op de schaarste in buitendienstmedewerkers wordt geen prioriteit gegeven aan (natura)uitvaart”.
Koopsignalen
Vanuit voornoemde overwegingen is Monuta gekomen tot het plan om zelf een aantal buitendienstmedewerkers te recruteren die zich specialiseren in uitvaartverzekeringen en die ingehuurd kunnen worden door assurantiekantoren.
“Juridisch is het intermediair beschermd en voorts geeft RSF garantie op bescherming van persoons- en/of kantoorgegevens”, aldus Monuta. “Een andere voordeel is dat de RSF-adviseurs eventuele koopsignalen voor andere producten direct doorgeven aan het intermediair en tevens nieuwe leads kunnen aandragen.”
Zoals reeds vermeld, kan RSF ook worden ingeschakeld door tussenpersonen die samenwerken met Aegon-dochter NVG. Monuta-woordvoerder Bob van Laatum sluit niet uit dat ook andere uitvaartverzekeraars in de toekomst gebruik kunnen maken van RSF.

Reageer op dit artikel