nieuws

Uitvaartsamenwerking Reaal met Coöperatie PC

Archief

Reaal Overlijdenszorg gaat nauw samenwerken met de Amsterdamse uitvaartvereniging Coöperatie PC. In PC’s verzekeringsdochter Later neemt Reeal een belang van 50%.

Voor de uitvaartverzekerden van Reaal (375.000) gaat Coöperatie PC, met begraafplaatsen en crematoria in Noord-Holland en Almere, de uitvaart verzorgen. Reaal levert op zijn beurt diensten als verzekeringen, terminale zorg en nazorg aan Coöperatie PC.
Het aandelenbelang van 50% van Reaal Overlijdenszorg in natura-uitvaartverzekeraar Later vloeit voort uit een bestaande relatie. Reaal Overlijdenszorg fungeerde namelijk al als herverzekeraar voor Later, dat goed is voor een brutopremie-omzet van f 1,1 mln per jaar. Reaal Overlijdenszorg wordt na overdracht van de uitvaartportefeuilles van Reaal, NOG en Hooge Huys een uitvaartverzekeraar met zo’n 525.000 polissen en een jaarpremie van ruim f 60 mln.

Reageer op dit artikel