nieuws

Uitvaartproduct van Tiel Utrecht met AVVL

Archief

Tiel Utrecht heeft het natura-uitvaartproduct geïntroduceerd waarbij AVVL als partner optreedt. Het Uitvaart Zorgplan verzekert een bedrag, waarvoor AVVL de uitvaart verzorgt.

Tiel Utrecht gaat het Uitvaart Zorgplan voeren naast de reeds bestaande Privé Polis voor uitvaartkosten. Het nieuwe product is ook een sommenverzekering. Het verzekerde bedrag is bij aanvang f 5.000.
Voor dat geld wordt een natura-uitvaart verzorgd naar wens van de polishouder. Op het aanvraagformulier kan de verzekerde zijn uitvaartwensen invullen. Deze kunnen tijdens de looptijd gewijzigd worden. De uiteindelijke uitvaart is in handen van specialist AVVL.
Met het oog op de jaarlijks stijgende uitvaartkosten is de verzekering waardevast. De maatschappij past het verzekerde bedrag om de drie jaar aan. Op die momenten wordt de premie met 15% verhoogd. Zo’n premieverhoging is volgens Tiel Utrecht nodig om onverwachte kostenstijgingen te kunnen opvangen. Daarentegen hanteert AVVL voor de eigen waardevaste natura-uitvaartverzekeringen slechts zelden een premieverhoging.
De indexatie van premie en verzekerd bedrag door Tiel Utrecht is analoog aan de systematiek van de Privé Polis. Overigens kan een verzekerde op verzoek de indexatie achterwege laten.

Reageer op dit artikel