nieuws

Uitvaartpolis vaker alternatief voor lijfrente en spaarloon

Archief

“Dat de uitvaartverzekering in de lift zit, is wel te merken aan de opkomst. Een jaar of vijf geleden zouden hier hoogstens tien mensen hebben gezeten”, zei Johan Pieters van Monuta tijdens een lezing over dit product voor de Haagse Assurantieclub.

De consument vraagt in toenemende mate om een aanvullende uitvaartverzekering, hield Pieters zijn vijftig à zestig man tellende gehoor voor. Daar zijn volgens hem diverse oorzaken voor aan te wijzen. “Zo zijn de uitvaartkosten de laatste jaren flink omhoog gegaan. Niet in de laatste plaats doordat de gemeentelijke grafkosten behoorlijk zijn gestegen. Deze lopen in Nederland heel sterk uiteen. In Ameland betaalt de consument bijvoorbeeld _ 400 aan grafkosten, terwijl er bijvoorbeeld in Haarlem _ 6000 moet worden afgerekend.”
De uitvaartkosten zijn overigens ook gestegen doordat de uitvaarten steeds persoonlijker en daardoor ook kostbaarder worden, zegt Pieters.
Alternatief
“De huidige populariteit van de uitvaartverzekering heeft ook te maken met de trend dat deze polis door de tussenpersoon steeds vaker als ‘alternatief’ voor producten als lijfrente en spaarloon wordt gezien”, stelt hij
“Daarbij komt dat de uitvaartverzekering geen risicovol product is, maar een gegarandeerde uitkering heeft. Je betaalt dus nooit iets voor niets.” Belangrijk is het ook dat de tussenpersoon zich realiseert dat de helft van zijn klanten nog geen uitvaartverzekering heeft en dat nog eens 35% van degenen die er wel een hebben, niet voldoende verzekerd is., aldus Pieters. Overigens heeft onderzoek uitgewezen dat 69% van de klanten een voorkeur voor de naturaverzekering heeft.
Internet
Hoewel Monuta zich met 2.500 tussenpersonen (waarvan 80 volmachtkantoren) volgens zeggen in uitvaart de grootste intermediairverzekeraar is, wordt er tegenwoordig ook veel via internet verkocht. Van de totale productie gaat op dit moment 5% via het internet. Het bedrijf hoopt dit jaar in totaal circa _ 22 mln via internet af te zetten, wat een stijging van 50% ten opzichte van 2005 betekent.
Monuta heeft tussen de 800.000 en de 1 mln verzekerden (in 2005: 75.000 nieuwe verzekerden) en een verzekerd kapitaal van circa _ 3 mld. Het bedrijf regelt circa 20.000 uitvaarten per jaar en beschikt over 130 eigen uitvaartcentra en zeven crematoria. Bij Monuta werken ongeveer duizend mensen.

Reageer op dit artikel