nieuws

Uitvaartpolis PC 171 vijf jaar waardevast

Archief

PC 171 Leven, dochter van Reaal Uitvaartzorg, heeft een natura-uitvaartverzekering op de markt gebracht die verzekerden gedurende vijf jaar garantie biedt tegen onderverzekering.

Het Natura Uitvaartplan, zoals de polis is gedoopt, is samengesteld in samenwerking met achttien geselecteerde uitvaartverzorgers.
PC 171 biedt verzekerden gedurende vijf jaar garantie tegen onderverzekering: de gekozen zorgdekking wordt volledig uitgevoerd, ongeacht kostenstijgingen in die vijf jaar. Deze onderverzekering kan telkens met vijf jaar worden verlengd op basis van een nieuw premievoorstel van PC 171 Leven.
Drietrapsraket
Het Natura Uitvaartplan is een drietrapsraket, die bestaat uit een basispakket, een standaardpakket en een uitgebreid pakket. Het basispakket (eerste trap) tot een verzekerd bedrag van f 4.500 omvat alle zorg die met de uitvaart zelf te maken heeft, waaronder het regelen van de uitvaart, het opbaren van de overledene, en het leveren van een standaardkist.
Het aanvullende standaardpakket (tweede trap) met verzekerd bedrag van f 2.000 biedt verder alle zorg voor en tijdens de uitvaartplechtigheid, waaronder de rouwcirculaires, twee bloemstukken, twee volgauto’s en consumpties.
Het uitgebreide pakket (derde trap) voorziet in de uitvoering van overige individuele wensen, waaronder extra consumpties, dankbetuigingen en rouwcirculaires voor maximaal vijftig personen.
Gezinsdekking
PC 171 kent verder het Gezins Uitvaartplan. Dit product betreft een levenslange overlijdensrisicoverzekering op twee levens. Het verzekerd bedrag is variabel tot een maximum van f 10.000 dat wordt uitgekeerd bij het overlijden van een van de twee verzekerde partners. De verzekeringnemer betaalt minimaal tien jaar premie of een koopsom. Uitkering en premie zijn niet geïndexeerd.

Reageer op dit artikel