nieuws

Uitstel besluit premiesplitsing

Archief

De overgangsregeling voor het premiesplitsingbesluit is uitgesteld tot 1 juli 2000.

Het is de tweede keer dat het ministerie van Financiën de regeling uitstelt. Premiesplitsing is bij levensverzekeringen van belang voor het al dan niet heffen van successierechten bij de begunstigde. Bij samenwonenden en getrouwde paren onder huwelijkse voorwaarden is essentieel dat uit de verzekeringsstukken blijkt wie welk deel van de premie (risisodeel en spaardeel) verschuldigd is.
Het Verbond van Verzekeraars heeft een speciaal rapport over het onderwerp opgesteld: ‘Premiesplitsing in verband met successierecht, 24 juni 1999’. Het rapport is in overleg met Financiën opgesteld en de daarin beschreven methoden voor premiesplitsing vinden in de ogen van de minister goedkeuring. Lopende polissen kunnen tot 1 juli 2000 in overeenstemming worden gebracht met één van deze methoden.
Het rapport kan worden opgevraagd bij het informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, tel. 070-333.87.77.

Reageer op dit artikel