nieuws

Uitstekende halfjaarcijfers voor geheel Delta Lloyd

Archief

Verzekeraar Delta Lloyd en de overkoepelende Delta Lloyd Groep laten over de eerste zes maanden van dit jaar uitstekende resultaten zien. Bij een met 9% gegroeide premieomzet steeg het operationeel resultaat met liefst 79% tot e 184 mln.

De technische resultaten verbeterden in alledrie de takken van sport: bij Leven tot e 39 (10) mln, bij Schade tot e 52 (29) mln en bij Zorg tot e 6 (-6) mln. Netto resteert er voor Delta Lloyd Groep een halfjaarwinst van e 90 mln, tegen e 244 mln verlies over het eerste halfjaar van 2003.
Het grote verschil zit ‘m in de nieuwe boekhoudmethode van Delta Lloyd, waarbij gerealiseerde resultaten op aandelen- en vastgoedbeleggingen direct in het resultaat, in plaats van in het vermogen, tot uitdrukking komen. Vóór die wijziging maakte Delta Lloyd Groep nog melding van een winst van e 18 mln over de eerste helft van 2003, wat toen overigens een daling van 83% betekende ten opzichte van 2002.
Delta Lloyd
Van de totale groepspremieomzet van e 3.088 (+9%) mln wordt bijna de helft binnengebracht onder het label Delta Lloyd. Het vlaggenschip liet vooral in het levenbedrijf uitstekende resultaten zien: “De winstgevendheid is terug op normaal niveau, terwijl het premie-inkomen aanzienlijk steeg”, zo meldt de groep. De premiegroei van 21% tot e 853 mln wordt vooral veroorzaakt door het sluiten van een aantal grote pensioencontracten, waaronder die voor het personeel van Xerox. Verder dicht Delta Lloyd zich een vooraanstaande positie toe in het koopsomproduct ‘gouden handdruk’ en in individuele pensioenpolissen.
Voor wat betreft het schadebedrijf meldt Delta Lloyd evenzeer een “forse toename” van de winstgevendheid. De premieomzet steeg tot e 414 (401) mln, onder meer door de “goed scorende” autoverzekering. Bij Delta Lloyd Zorg daalde de premieomzet met 14% tot e 236 mln, omdat de maatschappij een einde heeft gemaakt aan de lopende volmachten.
ABN Amro en Ohra
Volmachten spelen bij de joint-venture ABN Amro Verzekeringen evenzeer een rol. De Zwolse verzekeraar brengt onder meer de zakelijke schadeverzekeringen niet langer als volmachthouder onder bij andere risicodragers, maar boekt die nu voor eigen rekening. Een premieverdubbeling tot e 168 (87) mln is bij ABN Amro Schade het gevolg. Bij ABN Amro Leven daalde de premieomzet juist tot e 341 (364) mln, onder meer door een beperkte verkoop van direct ingaande lijfrente, uit het oogpunt van winstgevendheid.
Om dezelfde reden deed het levenbedrijf van Ohra (inclusief Nationaal Spaarfonds) in de eerste helft van dit jaar een stap terug: -17% tot e 141 (170) mln. De omzet van Ohra Schade steeg met 6% tot e 53 mln en die van Ohra Zorg met 12% tot e 297 mln. “Een geslaagde marketingcampagne eind 2003 en een beperkt aantal opzeggingen”, zijn in het tweede geval de redenen voor de groei.
Nieuwe productie
Bovenstaande ontwikkelingen – pensioencontracten bij Delta Lloyd Leven en het meer voor eigen risico sluiten van ABN Amro Schade – verklaren grotendeels de groeicijfers in de nieuwe productie. Bij Schade bedraagt die +52% tot e 85 (56) mln, bij Zorg +45% tot e 61 (42) mln en bij Leven +10% tot e 210 (190) mln. De nieuwe levenproductie in ons land (periodiek plus 10% van de koopsommen) steeg met 5% tot e 146 (139) mln. “Delta Lloyd Groep is daarmee duidelijk één van de marktleiders”, stelt het concern, met een schuin oog kijkend naar concurrenten als ING, Aegon en Fortis. Over de waarde van die productie, de embedded value, doet Delta Lloyd geen uitspraken.
Het bankbedrijf van Delta Lloyd zegt haar positie op de hypotheekmarkt te hebben versterkt, evenals de winstgevendheid. De groep beheert inmiddels voor e 8 mld aan hypotheken, waarvan 90% in ons land. “Hiermee heeft Delta Lloyd in Nederland een marktaandeel van 21% onder de hypotheekverstrekkende verzekeraars.” Het aantal hypotheekaanvragen zou onder meer aanzienlijk zijn gestegen door de introductie van de Combi-plus Hypotheek.

Reageer op dit artikel