nieuws

Uitstekend WA-resultaat Univé in Motorrijtuigen

Archief

De omvangrijke portefeuille Motorrijtuigen van Univé is vorig jaar zeer rendabel geweest. Het technische resultaat steeg, dankzij een uitmuntend WA-resultaat, verder naar f 65,6 (41,4) mln.

Univé is met een brutopremie-inkomen van f 466,5 (469,9) mln in de branche Motorrijtuigen de vierde verzekeraar van ons land.
De beste resultaten haalde Univé voorheen uit het casco-deel van de portefeuille. Door de omvangrijke hagelschade (in juni) is het technisch resultaat casco vorig jaar echter gedaald tot f 15,4 (27,8) mln. De WA-tekening leverde evenwel een verdrievoudiging van het technisch resultaat op: f 50,2 (13,6) mln.
In 1994 en 1995 kende Univé in Motorrijtuigen nog aanzienlijke verliezen van respectievelijk f -47,0 mln en f -9,5 mln.
Resultaten
Het uitstekende ‘auto’-resultaat van Univé is verantwoordelijk voor de forse resultaatstijging van het schadebedrijf. Bij een premie-inkomen van f 565 (563) mln leverden de schadeverzekeringen een resultaat van f 62 (42) mln op.
Univé Her zag het resultaat door het uitblijven van grote branden stijgen tot f 9 (8) mln, terwijl Unive Stormher door de hagelschades juist moest inleveren tot f 5 (7) mln brutowinst. Het levenbedrijf droeg f 2 (3) mln bij aan de brutowinst. De premiestijging naar f 56 (48) mln was niet noemenswaardig.
Handschoen
Het zorgbedrijf van Univé stond “bedrijfsmatig onder druk”, aldus de directie. Weliswaar nam zowel het aantal ziekenfondsverzekerden als het aantal particulier verzekerden toe – vooral dankzij vier collectieve contracten met ministeries -, het resultaat daalde van f 19 mln naar f 11 mln.
“Vorig jaar is versneld begonnen met de versterking van de doelmatigheid van de Zorg-divisie. Kostenbeheersing en meer slagvaardigheid moeten leiden tot betere prestaties in de markt.” Volgens de Univé-directie loopt het zorgbedrijf hiermee voorop bij de vernieuwing van de totale onderneming.
In het jaarverslag over 1998 herhaalt de directie bij voortduring dat ‘het roer om moet’. “Een tegenvallende ontwikkeling van de groei en een voortdurende kostenstijging zijn aanleiding geweest de handschoen op te pakken (…) Klantgerichter en doelmatiger werken moeten leiden tot een stijging van het brutopremie-inkomen en de productiviteit per medewerker.” Univé wil in drie jaar tijd “een sterk klant- en marktgerichte organisatie” worden. Die bedrijfsvernieuwing gaat rond de 250 (fulltime)-arbeidsplaatsen kosten. Univé 1998 1997 (in f mln) Brutopremie 2.096 2.023 wv. (Storm)Her 69 66 Leven 56 48 Schade 565 563 Zorg 1.303 1.249 Onderlingen 172 163 Brutoresultaat 120 114 wv. (Storm)Her 14 15 Leven 2 3 Schade 62 42 Zorg 11 19 Onderlingen 38 41 Nettowinst 64,3 60,5 Aantal medewerkers (fte) 1.327 1.234

Reageer op dit artikel