nieuws

Uitspannen uitvaart- polissen weer populair

Archief

De Ombudsman Natura-Uitvaartverzekering heeft vorig jaar relatief veel klachten gekregen over ‘uitspannen’: onjuist (over)sluiten van polissen. Het totale aantal schriftelijk klachten stagneert, maar het aantal toegewezen klachten is verdubbeld.

Ombudsman mr. Job de Ruiter stelt in zijn verslag van werkzaamheden over 1996 dat het aantal klachten over uitspannen sterk is gestegen. Voorganger drs. Jan Bollerman – ombudsman van december 1988 tot en met december 1995 – had het fenomeen uitspannen juist zien afnemen.
De Ruiter betreurt de groei “want geforceerd oversluiten van verzekeringen naar de ‘eigen’ maatschappij, respectievelijk onjuiste of onvolledige voorlichting schaden het aanzien van de branche.” Volgens de ombudsman maken vooral loondienstagenten zich schuldig aan uitspannen. In negen van de dertien gevallen van uitspannen werd de nieuwe polis weer beëindigd.
Lonend
Het aantal klachten dat geheel of gedeeltelijk ten gunste van de klager wordt afgehandeld, is verdubbeld. In 1995 bleken vijftien van de 66 klachten lonend, vorig jaar gold dat voor 31 van de 61 klachten. In tien gevallen hoefde de ombudsman slechts informatie en uitleg te geven. Eenderde van de klachten was niet terecht.
Naast de schriftelijke klachten kwamen telefonisch nog vijftig mensen met de ombudsman in contact. Geen van deze telefoontjes leidde tot een formele klacht.
Principe
In het verslag van werkzaamheden gaat de ombudsman op een tweetal zaken, van principiële aard, in. De eerste betreft een klacht over een uitkering op basis van een pas in 1996 opgedoken (premievrije) polis, behorend bij een al in 1977 overleden persoon.
De verzekeraar wilde niet tot uitkering overgaan – alleen de betaalde koopsom -, zich daarbij beroepend op verjaring. De Ruiter: “In overeenstemming met mijn stellingname als Ombudsman Leven, accepteer ik een dergelijk beroep op verjaring niet. Een verzekeraar mag geen uitkering behouden van een polis waarvan vaststaat dat die uitkering ooit betaald moet worden danwel al betaald had moeten zijn.”
De tweede (principiële) zaak betreft het inwinnen van medische informatie over de doodsoorzaak door verzekeraars. Verzekeraars willen hiermee verzwijging aantonen. Dit is volgens De Ruiter in strijd met afspraken tussen organisaties van medici en van levensverzekeraars, die stelt dat medici alleen voor statistische doeleinden gegevens over doodsoorzaken mogen verstrekken.
Ten slotte een curieus geval: een verzekerde stelt zijn lichaam na overlijden ter beschikking van de wetenschap. Omdat van een uitvaart geen sprake is, meent verzekeraar geen uitkering te kunnen verrichten. Dankzij de ombudsman worden uiteindelijk de kosten van de overlijdensadvertenties vergoed. 1996 1995 1994 1993 1992 Soort klacht Afkoop/premie 15 11 14 7 8 Uitspannen 13 2 – 3 6 Uitkeringen 16 25 11 17 12 Diversen 17 28 19 13 13 Behandeld 61 66 44 40 39 Niet bevoegd 14 2 5 8 7 In behandeling 8 – Totaal 83 68 49 48 46

Reageer op dit artikel