nieuws

‘Uitkeringsstabilisator’ in beleggingslijfrente Hooge Huys

Archief

Hooge Huys heeft een nieuwe direct ingaande lijfrente op basis van beleggingseenheden op de markt gebracht, waarbij met name de zogenoemde ‘uitkeringsstabilisator’ opzien baart.

Hooge Huys gaat bij de vaststelling van het waarde per uitkeringseenheid (unit) net als diverse bestaande marktpartijen uit van een fictief rendement op de beleggingen van 8%. Na één jaar wordt de unitwaarde opnieuw berekend, op basis van het werkelijke beleggingsresultaat. Hooge Huys bouwt hier echter een ‘stabilisator’ in.
Dat betekent dat bij een hoger rendement dan 8% een deel van ‘overwaarde’ ten goede komt aan de unitprijs voor de volgende uitkeringsperiode, maar dat tevens een deel wordt gereserveerd. Daarmee wil Hooge Huys eventuele lagere rendementen dan 8% in de toekomst compenseren, waardoor een gelijkmatig uitkeringspatroon ontstaat. Bij een lager aanvangsrendement dan 8% werkt de ‘stabilisator’ precies omgekeerd: een deel van het lagere rendement wordt door Hooge Huys alvast gecompenseerd, in de verwachting dat die ‘lening’ later bij hogere rendementen kan worden ingelost.
De stabilisator zet kracht bij aan onze propositie ‘Rust nodig? Niets geeft meer rust dan een goed financieel plan’, zo stelt Hooge Huys.
Mailing
De direct ingaande lijfrente in units, ParticipatiePlan Stabiele Lijfrente gedoopt, is vorige week geïntroduceerd via een mailing aan zo’n drieduizend tussenpersonen met een Leven-aanstelling van Hooge Huys.
Het product kent een tijdelijke en levenslange variant; uitkeringen kunnen per maand, kwartaal, halfjaar of jaar plaatsvinden. De verzekering kent zowel een lijfrente-toepassing (op twee levens met 70% tot 100% overgang) als een toepassing via periodieke uitkeringen (met contraverzekering). Opvallend is dat de contraverzekering niet lineair dalend is, maar een percentage (veelal 90%) van de werkelijke poliswaarde dekt.
Er zijn extra stortingen mogelijk, die leiden tot aparte uitkeringen, maar wel op dezelfde polis worden geadministreerd. Zoals gezegd vindt herwaardering van de unitwaarde jaarlijks plaats. In het laatste halfjaar van de looptijd gebeurt dat evenwel elke maand.
Provisie
Van de brutokoopsom wordt tot een bedrag van 45.000 euro (f 99.167) netto 95,6% geïnvesteerd; daarboven bedraagt de allocatie 99,6%. Naast 4% aan kosten houdt Hooge Huys 0,4% aan afsluitprovisie in. Verder bestaat de beloning uit 0,02% maandelijks provisie over de fondswaarde. De tussenpersoon kan een deel van de afsluitprovisie inruilen voor fondsprovisie, tot een maximum van 0,08% per maand.
Andere kostenposten zijn f 12,56 per maand poliskosten en 0,25% aan- en verkoopkosten (ook bij switchen). Voor het beleggen staan de dertien fondsen van het ParticipatiePlan ter beschikking.

Reageer op dit artikel