nieuws

Uitgever AM houdt Internet-onderzoek

Archief

Samsom BedrijfsInformatie, de uitgever van Assurantie Magazine, bestudeert en test voortdurend nieuwe vormen van informatie overdracht. Internet is mogelijk één van de wegen waarlangs u in de toekomst geïnformeerd kunt worden.

Om hier tijdig op in te spelen is het van belang uw ideeën en wensen met betrekking tot het gebruik van Internet te inventariseren.
Om een goed beeld te kunnen vormen wat Internet voor u in de toekomst kan betekenen, heeft Samsom een enquête op het Internet gezet. De enquête is te bereiken via http://www.xxlink.nl/samsom/. Alle lezers met een Internet-aansluiting worden vriendelijk verzocht deel te nemen. Bovendien worden er onder de respondenten aantrekkelijke prijzen verloot. Meer informatie hierover staat op de homepage.

Reageer op dit artikel