nieuws

Uitgelekte nota Sociale Zaken: handhaving van verplichte winkelnering

Archief

De strijd van de verzekeringswereld om meer marktwerking in de pensioenwereld te bewerkstelligen lijkt grotendeels te zijn verloren. Goed, het dispensatiebeleid wordt verruimd. Maar de verplichte winkelnering bij bedrijfstakpensioenfondsen blijft overeind.

Die conclusie kan worden getrokken uit een nota die door minister Melkert en staatssecretaris Linschoten van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is opgesteld en die nog voor de zomer aan de Tweede Kamer zal worden voorgelegd. Officieel bestaat die nota ‘Marktwerking Pensioenen’ niet, maar het concept lekte ondanks uit naar het Financieel Dagblad. Anonieme bronnen binnen het departement bevestigen die uitlekking én de juiste strekking van het FD-artikel.
In hun gezamenlijke nota volgen Melkert en Linschoten nauw het advies dat de Stichting voor de Arbeid vorig jaar gaf. Dat advies voorzag in meer keuzemogelijkheden, maar wel handhaving van de verplichte deelneming aan pensioenfondsen.
De ruimere dispensatieregeling richt zich op meer keuzemogelijkheden en betere beleggingsresultaten van de fondsen. Als pensioenfondsen te weinig keuzes in de pensioenvoorziening bieden – zoals verlaten 70% eindloon, een prepensioenregeling, inruil van nabestaanden- en ouderdomspensioen – mag een werkgever naar een pensioenverzekeraar overstappen die dat wel doet. Als uitvoeringskosten, service en met name beleggingsresultaten structureel tegenvallen is een overstap naar een betere pensioenverzekeraar ook geoorloofd.
De uitgelekte nota heeft het Verbond van Verzekeraars verrast. “Wij hebben goede relaties met het ministerie en die ontkennen het bestaan van deze nota. Daar gaan we dus maar vanuit. Als de uiteindelijke nota wel deze inhoud zou hebben, zou dat een zware tegenvaller zijn. Deze voorstellen zijn een minimumoptie waar we niets mee opschieten”, aldus een woordvoerder van het Verbond.

Reageer op dit artikel