nieuws

Uitbreiding collectief Anw-produkt Amev

Archief

Amev heeft een nieuwe collectieve Anw-verzekering in de PSW-sfeer geïntroduceerd. Het gaat om een direct bij overlijden ingaande rente. Het Nabestaanden Zekerheidsplan van Amev kende al een kapitaalverzekering.

Amev zegt uit eigen onderzoek te weten dat zowel werkgevers als werknemers slecht geïnformeerd zijn over de gevolgen van de Algemene nabestaandenwet en daar ook weinig interesse in hebben. Daarom kiest Amev nu voor een sterk vereenvoudigde variant van het Nabestaanden Zekerheidsplan.
De nieuwe collectieve verzekering, die werknemers op vrijwillige basis kunnen sluiten, voorziet in een rente-uitkering (van maximaal f 23.000 per jaar), die direct na overlijden ingaat. De eenjarige risicopremie is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer, waarbij vrouwen als drie jaar jonger worden beschouwd. Alleen als de partner tien jaar of meer jonger is, wordt een premietoeslag geheven. Amev garandeert dat de premies en voorwaarden in de komende tien jaren ongewijzigd zullen blijven.
Gelijktijdig met de komst van de rente-variant heeft Amev de tarieven voor de kapitaaloplossing van het Nabestaanden Zekerheidsplan verlaagt. Ook voor deze nieuwe tarieven geldt een garantie van tien jaar.

Reageer op dit artikel