nieuws

Uitbouw schadebedrijf Hooge Huys krijgt meer prioriteit

Archief

De uitbouw van het schadebedrijf van Hooge Huys zal in de komende jaren meer prioriteit krijgen. Het schadebedrijf is te klein om voldoende bijdrage te kunnen leveren aan de resultaten, aldus de directie in het jaarverslag. Het levenbedrijf van Hooge Huys sloot 1994 af met opnieuw klinkende cijfers.

De omzet van Hooge Huys groeide vorig jaar met 24% naar f 694 (561) mln, waarvan ruim f 50 (48) mln in België. Deze groei kwam tot stand door met name de hogere produktie van levensverzekeringen, al dan niet gekoppeld aan hypotheken.
De omzet van het levenbedrijf nam met 23% toe tot f 610,1 (495,3) mln. “Absoluut en relatief was deze groei de grootste in de geschiedenis van ons bedrijf”, schrijft de trotse directie, die zich zeer tevreden toont met de produktie van de flexibele spaar- en beleggingsverzekering ParticipatiePlan. “Naar wij verwachten zullen wij een niet gering marktaandeel voor verzekerd beleggen hebben bereikt”.
Groter schadebedrijf
Het schadebedrijf zag het bruto premie-inkomen met 29% toenemen tot f 80,7 (62,4) mln. De omvang van de portefeuille vindt de maatschappij te gering; het draagvlak moet sterk worden vergroot in de komende jaren. “Dit zal de nodige inspanning vergen”, meldt de directie.
Deze inspanning moet worden geleverd in een periode waarin de resultaten verre van optimaal zijn, aldus Hooge Huys. In de loop van dit jaar zal de stap in de aov-markt worden gezet met een eerste produkt.
De totale bedrijfskosten zijn gedaald naar f 66,6 (69,4) mln. Uitgedrukt in een percentage van de omzet (kostenratio) beliepen de kosten 9,6% (12,4%).
‘Open oog voor samenwerking’
Na het mislukken van de fusie met Zwolsche Algemeene zegt Hooge Huys op eigen kracht verder te zullen gaan en “een open oog” te houden voor samenwerking met andere aanbieders van financiële diensten.
Mede in dat verband is er volgens Hooge Huys sprake van een ‘herschikking’ in de markt, waarbij twee opmerkelijke tendensen kunnen worden gesignaleerd. “Enerzijds verliezen de grote conglomeraten van banken en verzekeraars enigszins terrein aan de middelgrote maatschappijen. Anderzijds lijkt het multichannel-concept vooralsnog niet in het voordeel te werken van díe direct-writers die onderdeel uitmaken van de nieuw gevormde concerns”, aldus de maatschappij.
Moeilijke keuzen intermediair
Hooge Huys heeft geen negatieve toekomstverwachting voor het intermediair. Wel waarschuwt de maatschappij voor een sterk veranderende omgeving. “De komende jaren zouden wel eens moeilijk kunnen worden, omdat het intermediair voor een aantal keuzen staat. Net als verzekeraars is ook voor het intermediair het fenomeen van econmoy of scales van toepassing”, aldus de maatschappij. Zij vindt, dat activiteiten die een te geringe omzet opleveren niet door het intermediair moeten worden aangeboden. “Een moeilijke beslissing in een periode waarin men juist doet voorkomen dat er behoefte is aan een breed pakket van financiële diensten. Met als gevolg dat het aantal leveranciers moet worden beperkt, daarbij niet vergetend dat het onafhankelijk advies moet worden waargemaakt.” Hooge Huys 1994 1993 (in f mln) omzet 694,0 560,8 premie-inkomen 518,7 409,4 netto resultaat 19,6 19,3 Levensverzekeringen premie-inkomen 438,0 347,0 w.v. periodiek 334,9 279,5 koopsommen 97,2 61,9 bruto resultaat 30,3 29,6 Schadeverzekeringen premie-inkomen 80,7 62,4 w.v. brand 19,4 18,1 auto 39,0 24,3 med. varia 12,3 11,4 overige varia 10,1 8,7 Technisch resultaat 25,5 19,5 w.v. brand 9,3 7,7 auto 7,6 2,8 med. varia 6,0 6,3 overige varia 2,7 2,8 bruto resultaat -6,7 -8,0

Reageer op dit artikel