nieuws

‘Uitbesteding expertise werkt slordigheden in de hand’

Archief

“De ontwikkeling dat de expert onder grote tijdsdruk staat, te snel moet werken en daardoor in veel gevallen onzorgvuldig te werk moet gaan, zal doorzetten. (…) De goedkope inkooptruc van verzekeraars om experts af te rekenen op een vaste prijs per expertise en daarbij ‘de markt zijn werk te laten doen’ is daar rechtstreeks debet aan.” Dat is de mening van Nivre-voorzitter Gerard Böttcher.

In een artikel in het verenigingsblad ‘de Register Expert’ onderschrijft Böttcher de conclusies van een eerder dit jaar gehouden onderzoek van de NBVA naar de ontwikkeling van de kwaliteit van expertise. Van de respondenten was 21% van oordeel dat de schade-expertise over de afgelopen vijf jaar is verslechterd. “Dit is geheel in lijn met de ervaring dat het aantal klachten bij de Klachten- en Geschillencommissie van het Nivre schrikbarend blijft toenemen”, aldus Böttcher, die concludeert dat de prijs die voor expertise wordt betaald (of gevraagd) beneden het niveau is gekomen dat vereist is voor een fatsoenlijke uitvoering van de opdracht.
Verzekeraars die besluiten tot uitbesteding van de eigen expertisedienst zijn in de ogen van Böttcher verkeerd bezig: “Ze weten uit eigen ervaring wat zo’n dienst in werkelijkheid kost, maar ze willen ervan af louter om kosten te besparen. Dan willen ze niet alleen een besparing zien die opweegt tegen de BTW die over de geoutsourcte dienst verschuldigd wordt, nee, het moet in absolute cijfers nóg goedkoper. En dus zal degene die de activiteit overneemt, fors moeten snijden in kwaliteit en tijd.”
Geen tijd gegund
De Nivre-voorzitter betreurt deze gang van zaken. “Expertise gaat over het helpen de schade te beperken en deze zo vast te stellen dat verzekerde de uitkering krijgt waar hij recht op heeft, niet meer en niet minder. De expert die dan bovendien de moeite neemt uit te leggen hoe dat in elkaar zit, zal nooit met een ontevreden verzekerde te maken krijgen. Maar voor zo’n optreden en het verkrijgen van vertrouwen wordt de expert in het zogenaamde bulksegment de tijd niet meer gegund.”

Reageer op dit artikel