nieuws

Uitbesteden automatisering kost Zürich zo’n 30% minder

Archief

Zürich Nederland heeft een contract gesloten met Origin (Philips) voor het stapsgewijs uitbesteden van de automatiseringsafdeling (48 medewerkers). De verzekeraar hoopt op deze manier een kostenbesparing van 30% te realiseren.

Het contract met Origin beslaat vijf jaar en kost zo’n f 100 mln. Behalve een aanzienlijke kostenbesparing verwacht Zürich dankzij de samenwerking met Origin op IT-gebied sneller op marktontwikkelingen in te kunnen springen.
Origin garandeert de werknemers die van Zürich worden overgeheveld werkgelegenheid, desnoods op andere plekken in de Origin-organisatie.
Rekencentrum
Het overgangsproces start in het derde kwartaal van dit jaar met de uitbesteding van de afdeling ‘rekencentrum’. Hierna volgen achtereenvolgens de back-office Schade, back-office Leven en de afdeling Forza (Front Office Rappid Zürich Applications).
Hoewel de outsourcings-operatie in z’n geheel is omschreven in een zojuist ondertekend raamcontract, zal voor iedere afdeling opnieuw een aparte beslissing genomen worden over de wens tot uitbesteden. Het behalen van de vooraf overeengekomen kwaliteit van dienstverlening is hierbij het uitgangspunt. Op deze manier blijft het uitbestedingsproces voor Zürich beter beheersbaar.
Volgens Origin, dat nog nooit zo’n grote externe automatiseringsafdeling in huis haalde, heeft Zürich hiermee een volstrekt nieuwe manier van outsourcen uitgevonden.

Reageer op dit artikel